MP: Alla vinner på mer plats för cykeln

Att cykla är inte bara ett hållbart sätt att ta sig fram och bra för hälsan, skriver Miljöpartiets gruppledare i Eskilstuna Mohamed Abdukani och Marielle Lahti.
Att cykla är inte bara ett hållbart sätt att ta sig fram och bra för hälsan, skriver Miljöpartiets gruppledare i Eskilstuna Mohamed Abdukani och Marielle Lahti.

Debatt 18 september 2023 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Just nu uppmärksammas den Europeiska mobilitetsveckan, som varje år belyser hur vi kan uppmuntra hållbara resor och transporter. För oss i Miljöpartiet är det glädjande att se att den motion om att införa cykelgator i Eskilstuna som vi tog fram för två år sedan nyligen fått gehör. I Eskilstuna-Kuriren har vi kunnat läsa hur Smedjegatan nu blir först ut att testas som cykelgata, samtidigt som det fortfarande går att köra bil där. 

Att cykla är inte bara ett hållbart sätt att ta sig fram och bra för hälsan. Varje cyklad kilometer är också en vinst för samhället med ungefär 1,80 kr/km, medan varje km bil kostar samhället ungefär en krona. Det är en krass sanning att samhällskostnaderna för förorenad luft är väldigt stora, hälsoeffekterna beräknas kosta närmare bestämt runt 170 miljarder årligen i Sverige. Luftföroreningar drabbar små barn, som inte har färdigutvecklade kroppar, särskilt hårt. Totalt beräknas luftföroreningar orsaka närmare 7000 förtida dödsfall i landet per år. 

Genom att göra mer plats för cykel skapar vi inte bara en renare miljö, där också bullret dämpas. Vi får också ett mer levande centrum för människor och attraktiva och trivsamma stadsmiljöer - en fråga som blir allt viktigare ju fler vi blir som ska dela på samma utrymme. En attraktiv stadskärna med människor i rörelse ökar också tryggheten. Vi vill att alla – barn, äldre, ungdomar och vuxna – ska känna sig trygga i vår trafikmiljö. 

Därför vill vi se fler lämpliga gator byggas om till cykelgator där trafiken anpassas efter cykelns förutsättningar. Vi är övertygade om att detta kommer gynna inte bara cyklister utan att trafiken överlag kommer att fungera bättre. Idag är det svårt att som cyklist veta var man ska cykla i Eskilstuna – ibland blir det på trottoaren, ibland på gatan. Med fler cykelgator och tydlig skyltning för var man får cykla och inte så skapas en tydlighet som gynnar alla trafikanter. 

I samband med europeiska mobilitetsveckan vill vi också slå ett slag för fler och bredare satsningar på en god cykelinfrastruktur i Eskilstuna. Föräldrar ska känna sig trygga med att släppa iväg sina barn på cykel, därför behöver vi trygga säkra cykelöverfarter, säkra trafikmiljöer vid skolor och fler och bredare cykelbanor, separerade från gångtrafiken. 

Mohamed Abdukani och Marielle Lahti, gruppledare MP Eskilstuna 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa