Näringslivet ropar efter infrastrukturinvesteringar

Det är bråttom. Omfattande investeringar i Mälardalsregionens infrastruktur behövs, skriver Handelskammaren Mälardalens vd Oskar Axelsson.

Det är bråttom. Omfattande investeringar i Mälardalsregionens infrastruktur behövs, skriver Handelskammaren Mälardalens vd Oskar Axelsson.

Foto: Elise Fahlander

Debatt2024-04-12 05:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Närmast dagliga rapporteringar om brister i både väg- och järnvägsnät, förseningar och inställda avgångar bekräftar att omfattande investeringar i infrastrukturen måste till för hela Mälardalsregionen, och det är bråttom. 

I Eskilstuna är det angeläget att investeringar i mer spårkapacitet till och från staden kommer igång för att möta framtida behov, samtidigt som en rad andra satsningar måste till i Sörmland.

Mälardalsområdet har ett starkt import- och exportberoende näringsliv. Här finns ett antal multinationella företag som ligger i framkant i den gröna teknikomställningen med en hög teknisk kompetens. Det geografiska läget är attraktivt med närhet till storstadsområden.

Om utveckling och nya etableringar ska kunna fortsätta måste kraven som ställs på en fungerande, konkurrenskraftig och modern infrastruktur vara höga.

Investeringar i infrastrukturen är även viktigt för kompetensförsörjningen i hela regionen. Det möjliggör ett näringsliv som utvecklas och skapar arbetstillfällen, vilket ställer krav på bättre matchning mellan utbud och efterfrågan, omställning av yrkesverksamma, men också på ökad inflyttning. 

Norge är ett av våra viktigaste handelsländer. I dag är det framför allt bil, buss eller flyg från Arlanda som är det vanligaste färdsättet från vår region till Oslo. 

I en av våra undersökningar uppger dock sex av tio tillfrågade företag att deras affärsmöjligheter skulle stärkas med en bättre och mer tillförlitlig järnvägsförbindelse. Därför är det helt centralt, även för näringslivet i Eskilstuna och Strängnäs, att sträckan Oslo – Stockholm på under tre timmar med tåg blir verklighet. 

Politiken vill mycket, men det går inte tillräckligt fort. Här behöver näringslivet ligga på. Därför har Handelskammaren Mälardalen, i dialog med medlemsföretag, tagit fram ett infrastrukturprogram som lyfter fram viktiga åtgärder inom tåg, flyg, väg och sjöfart. 

Programmet prioriterar åtgärder och fokusområden för hela Mälardalsregionen och för Sörmland märks bland annat följande behov: 

  • Att sträckan mellan Folkesta och Rekarne åtgärdas. Denna del av Svealandsbanan utgör en flaskhals, som påverkar både person- och godstransporter negativt. Det är en enkelspårig sträcka, som begränsar framkomligheten och kapaciteten. Här behöver det byggas dubbelspår. 
  • Att riksväg 53 anpassas för förbättrad vägsäkerhet samt för tyngre transporter. Vägen mellan Eskilstuna och Nyköping är en av Sörmlands mest viltolycksdrabbade vägar. Vägsträckan är slingrig, mestadels en 80-väg och saknar dessutom viltstängsel. Detta behöver åtgärdas snarast. 
  • Att ombyggnationen av Södertälje sluss och kanal färdigställs enligt plan. Projektet innebär betydligt ökad kapacitet för mer hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter i Mälaren. 
  • Att goda kommunikationer till Arlanda säkerställs. Detta är viktigt för hela Mälardalen. Direkta flygförbindelser ökar tillgängligheten till och från Sverige, vilket är av stor vikt för både det svenska näringslivet och globala exportföretag.

Frågan om en förbättrad och robust energiförsörjning får heller inte glömmas bort. Dessutom kräver Nato-medlemskapet och omvärldsläget en ökad resiliens för hela samhällets infrastruktur. 

Rätt investeringar i transportinfrastrukturen kommer att generera framtida intäkter för både näringslivet och hela samhället. Då duger inte dagens brister. Gör vi inget åt den nuvarande utvecklingen är risken att viktiga industrier flyttar från Sverige.

Oskar Axelsson
Vd, Handelskammaren Mälardalen