Obligatorisk vattenvarnare är ett naturligt nästa steg

Debatt 13 maj 2022 18:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vatten är en stor och komplex fråga där olika delar av världen har olika utmaningar. Ett av de globala målen handlar om rätten till rent vatten. För Sverige, där tillgången till rent vatten inte är ett problem, handlar det om att göra vad vi kan för att hushålla med resurserna. Med tanke på den stora påverkan som vattenläckor har på samhället bör kravet på vattenvarnare ses som en självklar del i lagstiftningen.

 

Vatten diskuteras och behandlas i flera olika politiska processer. Bland annat tas nu en nationell strategi fram för vattenhushållning och regeringen har tillsatt en utredning för vattenfrågor vid planläggning och byggande. Därutöver ska EU:s dricksvattendirektiv införas i svensk lag. Det är väldigt breda perspektiv på vattenhushållning som hanteras där och olika former av vattenläckor pekas ut som ett stort slöseri med fullgott dricksvatten.

I en ny rapport från Länsförsäkringar Södermanland har problemet med vattenskador belysts ur olika perspektiv och den nya tekniken lyfts fram. Länsförsäkringar Södermanland uppmuntrar kunder att skydda sina hem och värna våra gemensamma resurser med hjälp av vattenvarnare, men nästa naturliga steg vore att vattenvarnare blev en självklarhet i alla hem. Färre vattenläckor skyddar oss alla, därför bör samhället ta ett större ansvar. 

 

Det ställs idag få krav på vattenhushållning vid bostadsbyggande. Här finns stor potential att åstadkomma förändring. Det finns en självklar parallell till hur samhället ser på brandvarnare, som är en av de enklaste och viktigaste försäkringarna för att rädda liv. För de allra flesta är fungerande brandskydd en självklarhet. Sedan lång tid finns olika lagkrav på brandskydd i flera olika lagrum. Boverket ställer krav på att alla nya bostäder som byggs ska utrustas med brandvarnare. 

 

Med tanke på den stora påverkan som vattenläckor har på samhället bör även kravet på vattenvarnare ses som en självklar del i lagstiftningen. Ett rimligt steg är att Boverket ställer krav på att nya småhus som byggs ska utrustas med varnare för vattenläckage. Detta är redan ett krav i Norge. Boverket bör även ges i uppdrag att ta fram rekommendationer till alla husägare kring hur man skyddar sig och andra mot vattenläckor. 

Med ett sådant krav minskar risken för att läckage i privata fastigheter belastar de kommunala VA-nätens kapacitet. Med små medel kan vi minska onödiga skador och värna våra gemensamma resurser. Vi skapar ett hållbart samhälle tillsammans – för all tid.

 

Länsförsäkringar Södermanland

Annika Berglund
Chef sakförsäkringar

Andreas Fahlstedt
Chef sak affär och marknad


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Rutinjobb bjöd på överraskning – stort hål mitt i Härad ✓Problemet med brunt vatten äntligen löst

Rutinjobb bjöd på överraskning – stort hål mitt i Härad ✓Problemet med brunt vatten äntligen löst

De möttes av en vattenfylld arbetsplats – stor läcka på Mälarsjukhuset: "Det var väldigt mycket vatten"

De möttes av en vattenfylld arbetsplats – stor läcka på Mälarsjukhuset: "Det var väldigt mycket vatten"

Åkerföretagare stämmer kommunen på nära 8 miljoner – Ylva Binder: "Jag måste sadla om"

Åkerföretagare stämmer kommunen på nära 8 miljoner – Ylva Binder: "Jag måste sadla om"

Insändare: Solvärme knappast ett realistiskt alternativ

Solvärme knappast ett realistiskt alternativ

Debatt: Våra vatten måste skyddas och vattenuttagen regleras

Våra vatten måste skyddas och vattenuttagen regleras
Visa fler