Politikerna borde prioritera väljarnas viktigaste fråga

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga.

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga.

Foto: Isabell Höjman/TT

Debatt2022-09-23 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige står inför stora hälsoutmaningar men det finns konkreta förslag till lösningar. Vi uppmanar riksdagsledamöterna från Södermanland att snarast gå vidare med tre förslag som ökar hälsa och välstånd i Sverige.

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga. Samtidigt utgör vården en stor kostnad och står inför utmaningar som ojämlik vård, köer och vårdskador.

Valresultatet visar att vi kan få en minoritetsregering. Men, politiska åtgärder för att möta utmaningarna är för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Före valet genomförde vi två enkäter om politikernas ambitioner för medicinsk forskning och vård. Utifrån resultatet finns förslag som länets riksdagsledamöter kan driva i samförstånd med politiker från andra partier. Tre exempel:

– Öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning. För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och för att Sverige ska behålla och utveckla kompetens behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna minskar i förhållande till BNP.

Givet att alla länets riksdagskandidater uppgett att det är viktigt att Sverige är en världsledande medicinsk forskningsnation, och 6 av 7 partier som besvarat enkäten vill prioritera medicinsk forskning i statsbudgeten, bör det gå att i närtid ta ett blocköverskridande beslut om en långsiktig ökning.

– Satsa på forskning inom hälso-och sjukvård. Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång. Ett första steg är att ge precisionshälsa en långsiktig, icke projektbaserad statlig finansiering och att etablera finansieringsmodeller för förebyggande hälsoarbete inom hälso- och sjukvården. Alla partier står bakom förslagen.

– Möjliggör delning av hälsodata. Tillgång till hälsodata är en grundläggande och avgörande förutsättning för att förebygga, diagnostisera och behandla. Det behövs en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, samt långsiktiga resurser för utförandet av planen. Samtliga riksdagskandidater och alla partier vill prioritera åtgärder som gör det möjligt att integritetssäkert dela hälsodata.

Politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningar är för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Vi uppmanar länets riksdagsledamöter att arbeta för förslag som det finns bred enighet kring. Det skulle främja befolkningens hälsa och landets välstånd.

Anna Nilsson Vindefjärd 
Generalsekreterare, Forska!Sverige 

Johan Schnürer
Rektor, Örebro universitet 

Anders Blanck 
Vd, LIF – de forskande läkemedelsföretagen 

Ulrika Årehed Kågström 
Generalsekreterare, Cancerfonden 

Anders Åkesson
Förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung