Politikerna har inte tagit krisberedskapen på allvar

Debatt 5 juni 2020 05:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har nu gått två år sedan alla hushåll fick broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Här listar man det som vi behöver tänka på. Grunden är vetskapen om att då kommer många att stå tillfälligt övergivna. Man skisserar olika scenarios där grundläggande samhällsfunktioner inte längre fungerar och där medborgarna är utlämnade åt sig själva.

Den andra delen är att det gäller att vara förberedd på detta. Därför finns i broschyren en rad åtgärder som man bör vidta. Dessa omfattar allt från inköpslista till hur man bäst beter sig om elen försvinner mitt i vintern.

Inom hälso- och sjukvårdslagen, HSL, åläggs regionerna att vara beredda på det värsta. I 7 kap. 2§, står det att ”Regionen skall även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.” Lagen är otvetydig.

Trots detta är det uppenbart att regionerna/landstingen, under en lång tid helt har struntat i lagen. Detta blev pinsamt uppenbart i samband med Apoteksbolagsskandalen när flera regioner fick ställa in planerade operationer. Lärde man sig något av detta?

Genom åren har ett antal utredningar arbetat med problemet, sedan 2013 åtminstone att halvt dussin. Bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, (2016) liksom Försvarsmakten, Socialstyrelsen, Totalförsvarets forskningsinstitut samt även Riksrevisionen (2018). Och en utredning om läkemedelsförsörjning kom 2019.

Och 2018 har ännu en utredning sjösatts. Men behöver vi verkligen flera utredningar, kanske man skulle satsa på lite handling, lite action, så att säga?

Utöver det faktum att regionerna under decennier har försummat sina plikter, kan man även fråga sig vad Socialstyrelsen (SoS) har haft för sig?

Redan i 1§ Förordning (2015:284) fastslår regeringen att SoS har en övervakande funktion gentemot ” …verksamhet som rör hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet …” Därefter i 9§ står det om SoS ansvar att ” …samordna förberedelserna för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel…”

Slutsatsen är att varken regionerna eller SoS har skött sig. Försummelse läggs till försummelse och utredning läggs till utredning. Alla skyller på alla, socialministern pratar oavbrutet men säger ingenting och det mest konkreta som har hänt under de gångna åren är att MSB har sänt ut en broschyr som säger att vi måste klara oss själva.

Det brukar sägas att en befolkning får de politiker den förtjänar. Men jag vet inte vad jag har gjort för ont för att göra mig förtjänt av denna sorgliga samling.

 

Johan Lagerfelt
Stallarholmen

Ämnen du kan följa