Regeringens miljöpolitik är dyr och miljöskadlig

Regeringen talar tyst om en prischock för svenska bilister vid pump.
Regeringen talar tyst om en prischock för svenska bilister vid pump.

Debatt 14 maj 2021 05:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inom kort kommer riksdagen att ta ställning till regeringens förslag att stegvis öka reduktionsplikten för bensin och diesel. Reduktionsplikten innebär i korthet att säljare av drivmedel tvingas blanda in biodrivmedel i våra drivmedel för att reducera utsläppen av växthusgaser till en fastställd nivå varje år. Detta kommer stegvis att öka till 2030 då reduktionen föreslås till 66 procent för diesel och 28 procent för bensin. 

 

Vad regeringen talar tyst om är att detta bäddar för en prischock för svenska bilister vid pump. Biodrivmedlen är nämligen betydligt dyrare än vanlig diesel och etanol. Detta märks redan vid bensinstationerna idag. Vi kan se att priserna på diesel stigit markant senaste åren eftersom reduktionsplikten redan är över 20 procent trots att regeringen sänkt skatten på diesel för att mildra effekterna av deras miljöpolitik. 

Tillgången på hydrerad vegetabilisk olja (HVO) som idag blandas i vår diesel är högst begränsad och Sverige är redan idag världens största konsument av HVO – där omkring 80–90 procent av all HVO på svenska marknaden importeras. 

Framöver väntas fler länder öka sin användning av HVO vilket kan leda till kraftiga prisökningar. I regeringens förslag finns en reduktionspliktsavgift som blir relevant om priset stiger kraftigt. Nivån på denna avgift är dock på hela 8,58 kronor exklusive moms vilket tillsammans med moms och de årliga KPI-indexerade höjningarna bäddar för ett fördubblat pris för diesel vid pump till 2030. Fördubblat.

 

Sverigedemokraterna kommer att rösta emot detta men tyvärr ser vi inte ut att få stöd av något annat parti i riksdagen. Vi säger nej till en prischock för svenska bilister. 

Vi konstaterar också att den svenska biodrivmedelspolitiken lett till att svenska bilister idag tvingats till att bli storkonsumenter av palmoljebaserade drivmedel som idag blandas i dieseln. Framställningen av palmolja orsakar enorma skador på biologisk mångfald i världen och tillsammans med indirekta effekter orsakar den betydligt större utsläpp än vad fossila drivmedel gör. Regeringens miljöpolitik är inte bara dyr för bilister, den är skadlig för miljön också.

 

Martin Kinnunen (SD)
Gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet

Ämnen du kan följa