Så får Sverige bättre beredskap vid kris

Debatt 20 augusti 2020 05:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kampen mot det nya coronaviruset påminner om hur sårbara vi människor är och hur viktigt det är att vår sjukvård har god beredskap. Vi liberaler vill stärka sjukvårdens beredskap för allt från pandemier till krigsfara.

Till att börja med saknar offentliga Sverige lager av livsviktiga mediciner, trots att myndigheter och experter har varnat i flera år. Därför lade vi liberaler i höstas en motion i riksdagen om hur läkemedelsförsörjningen kan säkras i vardagen och under minst tre månader vid kris och krig. Vårt förslag bygger på Finlands modell och på kunskap från Lunds Universitet. Mitt under pågående pandemi röstades vårt förslag ned i kammaren. 

Vi vill också att varje region ska hålla lager av sjukvårdsutrustning för kortare tids problem och att staten tar ett finansiellt ansvar för krisberedskap. Då kan resurserna användas där krisen finns just då. Dessutom behövs en on-knapp för snabb omställning av inköp när det behövs. Upphandlingslagstiftningen behöver ses över för samhällsviktig verksamhet som sjukvård. Sannolikt krävs undantag eller helt separata regelverk, inte minst för brådskande situationer.

Slutligen det allra viktigaste: sjukvårdens största långsiktiga utmaning är att bemanna med kunniga anställda som vill stanna kvar. Försvarets kvalificerade sjukvårdsresurser är otillräckliga, så vid särskilda händelser eller höjd beredskap måste sjukvården pressa sig ordentligt. Vi vill att sjukvårdens yrkesgrupper får bästa möjliga arbetsvillkor. För att slita mindre på anställda i extremlägen måste stat och myndigheter rannsaka sig själva och se över lagar, direktiv och rekommendationer, för att minska byråkrati, hinder och arbetsbelastning. 

Sjukvården behöver moderna arbetsverktyg som IT och logistik, och där löneutvecklingen är eftersatt behöver den få statligt stöd att bli bättre. Sjukvårdens människor behöver lyftas alla vanliga dagar, för att kunna lyfta oss andra när det verkligen bränner till. I första linjens skydd mot att livet går sönder ska vardagslunken inte behöva vara en utmaning.

Beredskap kostar pengar, men det är också kostsamt inte minst i hälsa och liv att inte vänta sig det oväntade. Det är ju bara billigt att låta bli att teckna hemförsäkring, tills olyckan är framme. Därför måste vi planera för att vänta oss det oväntade. 

 

Lina Nordquist
Riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson (L)

Allan Widman
Riksdagsledamot, försvarspolitisk talesperson (L)

Ewa Callhammar
Gruppledare (L) Region Sörmland 

Stefan Krstic
Gruppledare (L) Eskilstuna

Ämnen du kan följa