Så kan man rycka ut snabbare för att stoppa självmord

Debatt 20 januari 2022 21:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den psykiska ohälsan är fortfarande hög i Sverige. Ett sätt att mäta den psykiska ohälsan är att titta på antalet inringda samtal till 112 från personer som står i begrepp att ta sitt liv. 2021 var det 36 000 inringda självmordssamtal till 112 vilket är en 50-procentig ökning sedan 2017.

I dag är det så att larmoperatörerna som tar emot ett samtal om hjälp på 112 skickar samtalet vidare till polisen som då får rycka ut med blåljus och sirener för att försöka hindra ett fullbordat självmord. Polisen i sin tur har ingen kompetens att ta hand om självmordsbenägna personer för vidare transport till sjukvården. De har i stället krävt särskilda psykiatriambulanser som tar hand om dessa mycket speciella sjukdomsfall.

Det är ett förslag som RSMH-Riksförbundet för Social och Mental Hälsa drivit sedan 1970 talet utan att få gehör från alla de regeringar som styrt landet de senaste 50 åren. 

Nu är det dags att verkligen genomföra detta krav som kulle få ner antalet fullbordade självmord kraftigt i vårt land.

Ett sätt att lösa bemanningsfrågorna för dessa psykiatriambulanser är att använda sig av räddningstjänstens frivilligbrandkår. Frivilligbrandkåren består av brandmän i beredskap som arbetar med andra jobb men som med kort varsel kan inställa sig på den lokala brandkårsstyrkan med mycket kort varsel.

För att bemanna psykiatriambulanser anställer man mentalskötare och specialistsjuksköterskor i psykiatri som har sitt ordinarie jobb på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning eller på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Denna personal som frivilligt vill bemanna psykiatriambulanserna i varje region finns i beredskap och rycker ut med kort varsel när larmet från 112 förmedlas vidare.

Vid en akut hjärtinfarkt skickar inte 112 ut poliser för att bistå. Vid en själslig infarkt, som ett självmordsförsök kan liknas vid, bör inte polisbilar med uniformsklädda poliser komma till undsättning. Genom psykiatriambulanser minskar du traumat och utsattheten som uppstår när polisbilen rycker ut. Genom ett beredskapssystem med ordinarie psykiatripersonal som bara bemannar ambulansen vid behov behövs ingen personal som bara sitter och väntar på att få rycka ut.

Så min uppmaning till socialminister Lena Hallengren är att skyndsamt utreda detta förslag om införandet av särskilda psykiatriambulanser vid akuta psykiatriska skov för att rädda människoliv och jämställa fysiska sjukdomar med psykiska.

 

Hans Bergström
Arbetat i 25 år inom RSMH


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så ska självmordstrenden i Sörmland vändas – ny satsning med nollvision: "Det är ingen quick fix"

Så ska självmordstrenden i Sörmland vändas – ny satsning med nollvision: "Det är ingen quick fix"