Två åtgärder för att stävja korruption och jäv

Lokalpartiet vill uppdatera Stängnäs kommuns riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, skriver partiets gruppledare Marie Ericsson Drotte.

Lokalpartiet vill uppdatera Stängnäs kommuns riktlinjer mot korruption, mutor och jäv, skriver partiets gruppledare Marie Ericsson Drotte.

Foto: Lokalpartiet

Debatt2024-04-18 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Korruptionen sprider sig i samhället. Den finns överallt och på alla nivåer.

Mutbrottsåtalen har nästan tredubblats på tre år, enligt en ny rapport från Institutet mot mutor (tn.se, 3/4). ”Mutor och korruption urholkar demokratiska system”, säger Parul Sharma, tillförordnad generalsekreterare på institutet.

I rikspressen har vi i dagarna också sett exempel på olämplig tillsättning av en tjänst. Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra, anställde en vän till en högavlönad tjänst inom den egna förvaltningen. Tjänsten, som enbart annonserades genom en annons i receptionen hade bara en sökande – Batras vän. Och Strängnäs kommun är inte förskonad. Korruptionen finns även i vår egen kommuns förvaltning.

Det har vi sett exempel på i lokalpressen i närtid när det visade sig att en förvaltningschef i Strängnäs kommun anställde en närstående och dessutom anlitade ytterligare en annan för att utföra arbete åt kommunen.

I mellanstora kommuner som vår finns det ett nät i samhället mellan politiker, näringslivet, familjer, släkt och vänner. Människor i maktposition skapar lätt nära band med varandra. 

Det är kommunala riktlinjer och den egna moralen som styr hur man använder sina kontakter och positioner. 

Man ska inte som anställd i den kommunala förvaltningen eller i kommunala bolag kunna använda sin position till att gynna sina närstående – eller sig själv, för den delen.

En bidragande orsak till att korruptionen i svenska myndigheter och kommuner blir allt värre är också en bristande öppenhet både internt och externt, konstaterar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på korruption vid Uppsala universitet. 

Om vi politiker ska kunna upprätthålla förtroendet hos invånarna gäller det att vi utöver att se till att kommunallagens regler i kap 6, 7 och 13, som handlar om jäv och om upphävande av ogiltiga beslut även skapar egna kommunala, tydliga riktlinjer med öppenhet och transparens vid tillsättning av tjänster.

Vi förtroendevalda politiker är skyldiga dig som invånare den bästa möjliga förvaltningen med kompetenta och professionella medarbetare, som tillsatts på korrekt sätt.

Därför lägger vi i Lokalpartiet nu en motion för att uppdatera kommunens riktlinjer mot korruption, mutor och jäv där vi föreslår att kommunen inför avpersonifierade ansökningar i urvalsprocessen och ökar transparensen vid tillsättningen av nya tjänster. 

Det är två förslag på åtgärder för att stävja korruption och jäv i vår egen kommun från Lokalpartiet. Marie Ericsson Drotte
Gruppledare, ledamot kommunfullmäktige Lokalpartiet (f.d. Strängnäspartiet)