Så kan vi ordna läkemedelsförsörjningen

Debatt 27 juli 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Brister i försörjningen av läkemedel och medicinsk utrustning är växande problem i Sverige och EU. Det hotar kvaliteten i sjukvården och riskerar hälsan för patienter runt om i Europa. Därför är det hög tid att vi lyfter frågan i EU och ser över hur den europeiska marknaden för läkemedel fungerar. Det skulle även Sverige tjäna på.

Coronakrisen har med all önskvärd tydlighet visat att tillgång till läkemedel och medicinsk utrustning är en förutsättning för en välfungerande sjukvård och ytterst folkhälsan. Det är därför oroande att brister i sjukvården blir allt vanligare. Under 2019 förekom brist på upp emot 1 000 läkemedel i Sverige, däribland medicin för bipolära. Jämför vi det med 2015 då motsvarande siffra var 150 blir det uppenbart att någonting behöver göras.

Det här är ingenting som är unikt för Sverige. Vi ser samma problem i Europa. I alla EU:s medlemsländer har brister rapporterats under det senaste året. I Frankrike saknades bland annat mediciner för parkinsonsjuka, cancervård och vaccin mot exempelvis tuberkulos och polio. Det är särskilt oroväckande att det har blivit vanligare med brist på några av våra viktigaste läkemedel runt om i Europa.

Spridningen av covid-19 har satt enorm press på sjukvården i EU:s medlemsländer. Det har blivit tydligt hur sårbart systemet är när rejäla störningar väl uppstår. Även om vi främst har sett brister på medicinsk utrustning, såsom ansiktsmasker, kan inte framtida underskott på läkemedel uteslutas.

Även om sjukvård är en nationell fråga är det här ingenting som vi i Sverige kan klara själva – vi behöver använda EU-samarbetet för att förbättra samordningen och säkerställa tillgången till läkemedel.

Moderaterna kommer därför att arbeta i Europaparlamentet för att stärka den europeiska krisberedskapen och förbättra tillgången till de läkemedel vi behöver. Upprättandet av strategiska reserver för läkemedel och ett tydligt arbete mot protektionistiska åtgärder på den inre marknaden är två viktiga punkter. Vi har inte råd att riskera liknande situationer i framtiden, det vore direkt livsfarligt.

Jessica Polfjärd (M)
EU-parlamentariker

Ämnen du kan följa