Säkerställ den inhemska livsmedelsförsörjningen

Vi är oroliga för hur den framtida produktionen av kyckling och andra livsmedel i Sverige ska kunna säkerställas, skriver kycklingbönderna Jenny Andersson, Ulrik Helgstrand och Ola Göransson.

Vi är oroliga för hur den framtida produktionen av kyckling och andra livsmedel i Sverige ska kunna säkerställas, skriver kycklingbönderna Jenny Andersson, Ulrik Helgstrand och Ola Göransson.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2023-02-28 18:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fortsatt ökad lågprisimport av kycklingkött, fortsatt otydliga och icke förutsägbara regelverk samt fortsatta trakasserier från djurrättsaktivister. Det är några av de utmaningarna som vi kycklingbönderna i Sörmland och i övriga Sverige står inför under 2023.

Här finns ett jobb att göra för ansvariga politiker så att livsmedelsstrategin verkligen tränger ut på gräsrotsnivå och gör det möjligt för oss kycklingbönder att fortsätta bedriva kycklinguppfödning på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Just nu är vi allvarligt oroliga för hur den framtida produktionen av kyckling och andra livsmedel i Sverige ska kunna säkerställas. Därför vill vi se att ansvariga politiker tillsammans med berörda myndigheter börjar att arbeta aktivt och målmedvetet under 2023 för att skapa de bästa förutsättningar för att vi bönder i Sörmland ska kunna fortsätta att producera kycklingar i världsklass.

Under 2022 ökade importen av kycklingkött till Sverige avsevärt. Jordbruksverkets preliminära statistik för 2022 visar att importen ökade med hela 12 procent och att andelen svenskt kött minskade med cirka 4 procent. 

Det innebär att lågprisimporten ökar kraftigt. Det är den delen som står för konsumtionsökningen, trots att vi i Sverige har alla förutsättningar att snarare kunna öka en egna produktionen och säkra den svenska livsmedelsförsörjningen och beredskapen. 

Konsekvensen av ökad kycklingimport innebär att den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel minskar och de svenska mervärdena som ställs på oss bönder hotas. I dag har vi höga krav på djurvälfärd där kycklingarna får röra sig fritt inomhus i en optimerad miljö med tillgång till balanserat foder med spannmål från våra svenska gårdar. 

Vi har friska djur och därför en mycket låg antibiotikabehandling hos djuren och där livsmedelssäkerheten är hög så att konsumenterna ska känna sig trygga. Det övergripande miljöarbetet på gårdarna är intensiv genom kretslopp på gården där användning av biobränsle på gården är standard. 

Om den svenska livsmedelsproduktionen hotas riskeras även de arbetstillfällen, som bland annat slakterierna och vi bönder skapar i mindre orter och på landsbygden, att minska eller försvinna.

Vi bönder i Sörmland är stolta över att vara en del av den inhemska livsmedelsförsörjningen. Det är viktigt att denna försörjning säkerställs. Här har handel och offentlig sektor som kommuner och regioner samt berörda myndigheter en viktig roll att fylla för att det även i framtiden ska vara möjligt att servera inhemsk kyckling på sörmländska förskolor, skolor, äldreboende och sjukhus. 

Tuffa tider kräver smarta lösningar. Det handlar om att få mycket protein och näring för pengarna. När man väljer kyckling från oss bönder i Sverige får man livsviktig näring och inte minst fullvärdigt protein. 

Kycklingen innehåller samtliga nio essentiella aminosyror som kroppen behöver. Lägg till nyttiga vitaminer, mineraler, en låg fetthalt och det är en utmärkt råvara på tallriken. I en tidigare gjord konsumentundersökning svarade över 80 procent av svenskarna att det är viktigt att den kyckling som serveras i kommuner och regioner är uppfödda i Sverige. 

Den ökade importen av kycklingkött under förra året och som fortgår är en stor utmaning för hela det svenska samhället, såväl för stat och regioner som för kommuner och handeln. Om detta fortsätter är det en uppenbar risk att kycklingbönder i Sörmland tvingas att minska ner på sin verksamhet. Därmed försvinner även de mervärden som svensk kyckling har. 

För att detta inte ska inträffa vill vi nu att ansvarig politiker i Sörmland men också politiker på nationell nivå omgående tar sig an arbetet att under 2023 säkerställa att livsmedelsstrategin verkligen tränger ned till alla berörda myndigheter för att möjliggöra och säkerställa en långsiktig, hållbar livsmedelsförsörjning i Sörmland och i hela landet. 

Jenny Andersson
Kycklingbonde och ordförande i Svensk fågel

Ulrik Helgstrand
Kycklingbonde, Rösäng

Ola Göransson
Kycklingbonde, Röhls Egendomsförvaltning