Samarbeta för demokratin i Ukraina

Högerextrem propaganda i ukrainska staden Ivano-Frankivsk vittnar om ökade ultranationalistiska tendenser.

Högerextrem propaganda i ukrainska staden Ivano-Frankivsk vittnar om ökade ultranationalistiska tendenser.

Foto: Malin Kihlström/IM

Debatt2022-02-14 21:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ukraina har ett starkt civilsamhälle och räknas som ett av de mest demokratiska länderna bland de forna sovjetstaterna. De progressiva strömningarna och viljan att närma sig väst ligger till grund för konflikten med Ryssland. 

Med hotet om en nära förestående invasion från Ryssland fruktar vi nu en utveckling som vi sett i många andra länder på sistone, där demokratiska landvinningar har tvingats backa på grund av ökande nationalism och populism. Det internationella stödet till civilsamhället och demokratiprocessen i Ukraina är därför just nu viktigare än någonsin.

IM arbetar tillsammans med civilsamhällesorganisationer i Ukraina för att åstadkomma reformer och stärka de demokratiska krafterna. Mycket finns kvar att göra för att skapa ett inkluderande och öppet samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut, men många framsteg har gjorts under de senaste åren. 

IM:s stöd går bland annat till organisationer som verkar för hbtqi-personers rättigheter, för social inkludering av utsatta grupper, för att motverka våld mot kvinnor och inte minst för att stötta internflyktingar som tvingats lämna de separatistkontrollerade regionerna i Donbass och det ockuperade Krim. 

En rysk invasion hotar att omintetgöra de framsteg som har gjorts. Likaså riskerar hotet från Putin att ge ytterligare syre åt en osund nationalism som skapar polarisering i samhället. 

Högerextrema krafter vinner mark under det ryska hotet, vilket får konsekvenser för många grupper i det ukrainska samhället. Hbtqi-personers rättigheter är hotade och organisationer som arbetar med kvinnofrågor och hbtqi-frågor riskerar att utsättas för våld. Ungdomsorganisationen Stan, som IM arbetar med sedan 2020, och som värnar om just dessa frågor, har utsatts för attacker och har tvingats installera larm, övervakning och galler för fönsterna på sitt kontor, och medarbetarna fruktar för sin säkerhet.

Ett starkt civilsamhälle är ett fundament för en fungerande demokrati. Ukraina är en av de sista demokratiska utposterna i östra Europa. Vi uppmanar därför Sveriges politiker, oavsett politisk färg, att samarbeta kring stödet till demokratiska krafter och starka civilsamhällen, både i Ukraina och i andra länder där nationalism och populism växer. Just nu är detta viktigare än någonsin.

Martin Nihlgård
Generalsekreterare Individuell Människohjälp 

Yuliya Lyubych
Aktivist på ungdomsorganisationen Stan i Ukraina