Sifferlöst avtal är ingen ekonomisk krockkudde

Att arbetsgivarparten erbjuder löneökningar långt under märket är oansvarigt och ett hån mot personalen, menar Vårdförbundet.

Att arbetsgivarparten erbjuder löneökningar långt under märket är oansvarigt och ett hån mot personalen, menar Vårdförbundet.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-05-12 08:04
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 31 mars satte parterna inom industrin det så kallade ”märket” för 2023, vilket innebär löneökningar om 4,1 procent i år och 3,3 procent 2024. Vårdförbundets löneavtal från 2022 är sifferlöst, vilket innebär att parterna ska förhandla lönenivåerna lokalt. Nu nås vi av signaler om att arbetsgivarna erbjuder löneökningar långt under märket. Det är oansvarigt och ett hån mot de personalgrupper som hälso- och sjukvården redan har brist på. 

Det är ett tufft ekonomiskt läge nu, men vår partsmodell visar styrka genom att både arbetsgivare och fackförbund tar ett långsiktigt ansvar. Vårt centrala avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona förra året hade just detta långsiktiga perspektiv. Avtalet hade fokus på vårdens kompetensförsörjning, arbetsmiljö och att lönerna ska förhandlas lokalt. 

Det råder hård konkurrens om barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, då kan inte löneutvecklingen bortprioriteras av arbetsgivarna. Utan de måste se verkligheten i vitögat. Inflationen har på ett år slukat tio års löneökningar, vilket årets industriavtal tar steg för att kompensera. Om inte arbetsgivarna inom hälso- och sjukvården följer med kommer stora och verksamhetskritiska yrkesgrupper inom vården att släpa efter resten av arbetsmarknaden lönemässigt.

Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare för välutbildad personal som lätt kan få jobb hos andra arbetsgivare, både offentliga och privata. Detta är personal som redan pressats till max och det är inte läge att erbjuda dem en sämre löneutveckling än resten av arbetsmarknaden! 

Ett sifferlöst avtal är inte en krockkudde i dåliga tider, utan ett ansvar att förvalta. Vi uppmanar regeringen att säkerställa att kommuner och regioner har resurser att behålla bristyrken. Arbetsgivarna i sin tur bör ta ansvar för att det finns rätt kompetens på rätt plats för att ge en god och säker vård till invånarna – genom att vårda vårt avtal och erbjuda en löneutveckling över märket.