Skyddar vi naturen tar vi också tag i klimatkrisen

Debatt 8 november 2021 21:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den granskning av alla länders klimatplaner som FN gjorde 2021, visar att världen är långt från att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. 

Enligt WWFs 2020 Living Planet Index har populationerna av ryggradsdjur, det vill säga däggdjur, fåglar, fiskar, amfibier och reptiler i genomsnitt minskat med 68 procent sedan 1970. En miljon djur och växtarter hotas av utrotning och mänskliga aktiviteter påverkar i dag hela två tredjedelar av jordens yta

Vår civilisation kan inte överleva utan biologisk mångfald. Om vi vill återskapa och bibehålla en frisk planet som förser oss med naturresurser som grödor från jordbruket, fisk i haven, färskt vatten att dricka och ett stabilt klimat, måste vi vända den negativa trenden. Vi riskerar nu att förlora ekosystemtjänster som uppskattas till ett värde två gånger så stort som den globala BNP:n.

Naturbaserade lösningar, alltså att arbeta med åtgärder som på olika sätt skyddar och återställer natur, har stor potential att bidra till en lösning på båda kriserna. Rätt genomförda kan naturbaserade lösningar inte bara bromsa klimatutsläpp och öka naturens motståndskraft mot klimatförändringar, utan också stödja biologisk mångfald och bidra till rättvis utveckling. Några exempel på naturbaserade lösningar som både minskar mängden klimatgaser i atmosfären och bidrar till att främja biologisk mångfald är återställande av våtmarker och skydd samt återställande av mangroveträsk samt att avsätta skog med rika ekosystem. 

Skogen är avgörande för biologisk mångfald. Exempelvis lever hälften av jordens arter i världens regnskogar, men skogen har också stor påverkan på klimatutsläpp. Världens skogar innehåller enorma mängder bundet kol. Utsläppen av koldioxid från avskogning och förstörelse av skog uppgår till cirka tolv procent av alla växthusgaser i dag. 

Bedriver vi ett mer ansvarsfullt skogsbruk utan avskogning, eller låter skogen vara orörd, skulle skogens kol fortsätta vara bundet och samtidigt gynna den biologiska mångfalden. 

Med naturbaserade lösningar kan vi skydda, återställa och förvalta både natur och samhällen. Vi skapar motståndskraft mot klimatförändringar och mildrar klimateffekter, minskar risken för naturkatastrofer och förbättrar människors hälsa och livskvalitet. Naturen och människors välbefinnande hör ihop. 

 

Gustaf Lind
Generalsekreterare, WWF

Ola Hansén
Klimatexpert, WWF

Vicki Lee Wallgren
Avdelningschef Skog och arter, WWF


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa