Sluta med det osakliga – tillsammans lyfter vi skolan

Debatt 11 oktober 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Väljarnas dom över den gångna valrörelsen är, enligt DN/Ipsos, hård. Fyra av tio betecknar valrörelsen som dålig eller mycket dålig. Siffrorna är rekorddåliga: andelen som svarar så har fördubblats sedan 2006 och därmed dömer väljarna ut denna valrörelse som den sämsta hittills i mätserien. 40 procent av de svarande menar dessutom att debatten varit ”osaklig” eller ”mycket osaklig”. 

Vi behöver bara se till debatten om skolan för att inse att väljarna har rätt. 

 

Skoldebatten inför och under valrörelsen har präglats av smutskastning, osakligheter och rena felaktigheter. Ingen politiker och inget parti har på allvar velat diskutera de viktiga framtidsfrågorna för svensk skola: Hur lyfter vi undervisningskvaliteten och hur höjer vi resultaten för att minska risken för utanförskap? I stället har friskolorna fått klä skott för allt som gått snett, när det i själva verket ofta är just friskolorna som höjer de genomsnittliga resultaten och även får kommunala skolor att vässa verksamheten. 

Det är hög tid att i stället fokusera på hur vi löser skolans verkliga problem. Och vi behöver göra det tillsammans och i samverkan inom skolvärlden. Vi kan inte fortsätta ställa friskolor mot kommunala skolor. I stället vill jag fästa uppmärksamheten på de kommuner där just denna samverkan fungerar bra: till exempel Eskilstuna och Strängnäs. 

 

I Eskilstuna har Internationella Engelska Skolan flyttat in i skollokaler i Fröslunda, ett så kallat utanförskapsområde där skolresultaten tidigare var dåliga. Åtta av tio elever på IES Fröslunda pratar inte svenska hemma. Men sedan etableringen där har resultaten lyft och området likaså. Till grund för detta ligger ett nära samarbete med kommunledningen och det politiska styret som under gångna mandatperiod och även under innestående består av Socialdemokrater och Moderater i koalition. Jag var på besök hos IES i Fröslunda nyligen och där hade rektorn Damian Brunker bara lovord att ösa över samarbetet och kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jimmy Jansson. 

Det var rentav Jimmy Jansson som bad IES att komma till stan, berättar han i en intervju med Smedjan, vars reporter beskriver kontrasten mellan rikspolitiken och kommunpolitiken i Eskilstuna: ”På riksplanet vill Socialdemokraterna göra sig av med koncerner som IES från skolan. I Eskilstuna dricker de afternoon tea tillsammans.”

Så kunde en skola som inte höll måttet bli en som ligger högt över de kunskapsresultat som man statistiskt kan förvänta sig mot bakgrund av elevernas socioekonomiska förutsättningar. 

 

I Strängnäs går över 50 procent av eleverna numera i friskolor. Och här har man tagit initiativ till en samverkansgrupp mellan friskolor och kommunala skolor för att tillsammans höja kvaliteten på alla skolor. Bildningsakademin, som samverkansorganet kallas, har som uppgift att försöka återupprätta Strängnäs tidigare roll som en ledande skolkommun i Sverige. Bland annat har Bildningsakademin i Strängnäs tecknat en avsiktsförklaring med Åbo Akademi för att verka för en klasslärarutbildning enligt finländsk modell i Sverige.

Det är så vi behöver jobba för att svenska elever ska kunna erbjudas världens bästa skolgång. 

Vi behöver med gemensamma ansträngningar lösa de akuta problem som skolan står inför: lärarbristen, den bristande likvärdigheten och de – för stora elevgrupper – alldeles för svaga kunskapsresultaten, som ökar risken för ett vuxenliv i utanförskap.

 

Så snälla politiker, lärare och skoldebattörer – lyssna på väljarna: Låt oss lämna osakligheterna som präglat valrörelsen bakom oss och tillsammans jobba för att förbättra svensk skola. 

 

Ulla Hamilton
Vd för Friskolornas riksförbund 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa