Sörmlands kycklingbönder behöver bättre förutsättningar

Nu måste regeringen visa att den menar allvar med att stärka förutsättningarna för kycklingproduktion i Sörmland, skriver flera representanter för branschen.
Nu måste regeringen visa att den menar allvar med att stärka förutsättningarna för kycklingproduktion i Sörmland, skriver flera representanter för branschen.

Debatt 25 november 2022 18:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Tidöavtalet slår regeringen fast att svensk djurvälfärd är en förebild i EU och att Sverige bör driva att andra EU-länder ska ha lika bra standard som i Sverige. 

 

Vi bönder som arbetar med kyckling- och kalkonuppfödning i Sörmland välkomnar att regeringen vill stärka konkurrenskraften och främja svensk livsmedelsproduktion, vilket också statsministern betonar ”som mycket viktigt” i sin regeringsförklaring. 

Sammantaget låter detta väldigt positivt men verkligheten är en annan. Jordbruksverkets senaste statistik visar att importen av kyckling har ökat med16 procent det första halvåret.

 

Frågan vi måste ställa oss är: Vart tar den ökade mängden importerad kyckling vägen? Är det så att det serveras en större mängd importerad kyckling inom Region Sörmland och i sörmländska kommunerna än tidigare, och vad blir konsekvenserna då det gäller möjligheten att öka självförsörjning av kyckling om kommuner och regioner väljer att inte prioritera en inhemsk livsmedelsproduktion? 

 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram nya kriterier inom offentlig upphandling. I gruppen som arbetar med detta ingår bland annat organisationer vars mål är att vi ska gå över till vegansk kost. Dessa organisationer driver krav som ytterligare kommer att försvåra och fördyra den svenska livsmedelsproduktionen och som inte tar hänsyn till god djurhälsa, livsmedelssäkerhet eller klimatavtrycket.

 

På drygt tio år har vi kycklingbönder i Sörmland minskat vårt klimatavtryck med nästan 20 procent, majoriteten har gått över till förnybar energi, allt fler installerar vind- och solkraft, bioenergi används för att värma stallarna och aveln har förbättrats.

Alla våra åtgärder mot ett hållbarare jordbruk och en livskraftig livsmedelsproduktion kräver investeringar. Investeringar som vi – och inte minst sörmländska kommuner och Region Sörmland – måste vara beredda att stötta och i slutänden betala för.

 

Nu ligger ett stort ansvar på regeringen för att vi även i framtiden ska ha en långsiktigt, hållbar produktion av livsmedel. Därför är det nu av största betydelse att regering omgående börjar arbete med följande frågor:

  • Nuvarande livsmedelsstrategi ses över så att självförsörjningsgraden av livsmedel stärks.
  • Säkerställa att kommunerna har ekonomi att kunna upphandla livsmedel som uppfyller de svenska kraven både när det gäller djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet samt låg klimatbelastning som ställs på svenska livsmedelsproducenter.  
  • Ger myndigheter i uppdrag att vid översyn av regelverk som rör animalieproduktion ska de som ingår i översynen bestå av representanter från branscher och organisationer som verkar enligt livsmedelsstrategins mål och handlingsplan.
     

Vi bönder i Sörmland är stolta över att vara en del av inhemsk livsmedelsproduktion som producerar livsmedel i världsklass. För att detta även fortsättningsvis ska vara möjligt, är det helt avgörande att regeringen nu visar att man menar allvar med att stärka konkurrenskraften för livsmedelsproduktionen så att det även i framtiden blir möjligt att servera inhemsk kyckling i skolor, på sjukhus och på äldreboenden i Sörmland.

 

Jenny Andersson 
Kycklingbonde och ordförande Svensk Fågel

Per Watz
Kycklingbonde, Husbygård

Ulrik Helgstrand
Kycklingbonde, Rösäng

Henrik Carlsson
Kycklingbonde, Stenta gård 

Lena Saukko
Kycklingbonde, Granberga gård

Marlene Windahl
Kycklingbonde, Flättorp gård

Ola Göransson
Kycklingbonde, Röhls Egendomsförvaltning 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa