Stadsmissionen: Se fattigdomen och agera nu!

Eskilstuna Stadsmission möter alltfler människor som har det ekonomiskt knapert.

Eskilstuna Stadsmission möter alltfler människor som har det ekonomiskt knapert.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2022-11-05 08:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige upplever den högsta inflationstakten på flera decennier och konsekvenserna för de människor som redan lever i utsatthet är förödande. Eskilstuna ligger på plats fem på listan över kommuner med högst andel ekonomiskt utsatta. Nu behövs nationella insatser för att minska den ökade fattigdomen.  

I samband med den Internationella Fattigdomsdagen släppte Sveriges Stadsmissioner sin åttonde Fattigdomsrapport. I unikt framtagen statistik från SCB framgår att Eskilstuna, Flen och Vingåker sticker ut på topplistan över kommuner med högst andel människor i ekonomisk utsatthet. 

Eskilstuna är på plats fem med 11,8 procent. Det betyder att över 12 000 personer år 2020 levde med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd. Detta jämfört med 6,9 procent av Sveriges befolkning. I dag är siffran sannolikt betydligt högre på grund av den skyhöga inflationen samt en utebliven korrekt justering av försörjningsstödet. Fattigdomsrapporten grundar sig i ett forskningssamarbete med Magnus Karlsson vid Marie Cederschiöld högskola. 

Eskilstuna Stadsmission möter barnfamiljer som lever under extremt knappa omständigheter. Som har svårt att sätta mat på bordet och lever i fasa inför skollov då alla mål mat måste lagas hemma. Vi möter människor som måste prioritera elräkning och hyra framför mat för att inte riskera att vräkas från sin bostad. 

Kön för att ansöka om matstöd ringlar lång när vi väl har plats för att ta emot nya medlemmar. Antalet personer, som kommer till oss för att få akut hjälp med mat och kläder ökar. Den verklighet som Eskilstuna Stadsmission möter, och som Stadsmissionen runt om i landet också vittnar om, visar att vårt välfärdssamhälle inte lyckas fånga upp de människor som hamnar i ekonomisk utsatthet. 

I Sverige ser vi en uppluckring av vårt gemensamma samhällskontrakt som ändrar den roll Stadsmissionen och andra välfärdsaktörer inom civilsamhället haft de senaste decennierna. 

I Eskilstuna kan vi glädjas över det långa och väl fungerade samarbetet med Eskilstuna kommun och Region Sörmland som uppmärksammat utmaningarna. Men om regeringen inte ger de förutsättningar som krävs riskerar vi att gå tillbaka till ett samhälle där Stadsmissionen, kyrkorna och andra organisationer tvingas ta huvudansvaret för de mest utsatta. 

Stadsmissionen kräver därför:

  • Att den nya regeringen säkerställer att miniminivån i Sveriges välfärdssystem, såsom bidrag och pensioner, är tillräckliga för att täcka basala levnadskostnader även i tider av hög inflation.
  • Att kraftfulla satsningar görs för att människor ska ges förutsättningar att komma i arbete, försörja sig själva och bidra till samhället.
  • Att regeringen i nära samarbete med det civila samhällets aktörer – som möter grupper som inte syns i den offentliga statistiken – kartlägger hur den verkliga fattigdomen ser ut i Sverige.
  • Att den nya regeringen tar fram en nationell fattigdomsstrategi 
  • Vi kräver slutligen besked från regeringen och riksdagens partier om vilken slags välfärdsstat Sverige ska ha: vad som erbjuds och vem som har rätt till stöd. Vad kan medborgarna förvänta sig? 

Vi är på riktigt oroliga inför vintern. Regeringen måste agera – ta fattigdomen på allvar och gör det nu!
 

Annalie Welin
Direktor Eskilstuna Stadsmission