Ställ hårdare krav på att inkludera transpersoner

Vi vill ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering av transpersoner, skriver Vänsterpartiet.

Vi vill ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering av transpersoner, skriver Vänsterpartiet.

Foto: Berit Roald/TT

Debatt2023-05-30 07:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Vänsterpartiet anser att alla har rätt till sin könsidentitet. Därför vill vi bland annat att ändring av juridiskt kön ska vara ett administrativt förfarande, att åldersgränserna för ändring av juridiskt kön respektive medicinsk könskorrigering avskaffas samt att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och man.

Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför vill vi ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför bland annat att arbetet mot hatbrott stärks.

Det är när vi, du och jag och alla andra, tillsammans möts, samtalar och samverkar som vi utvecklar vår stad. Att får göra sin röst hörd och att någon lyssnar är grunden till vår demokrati. Det gäller barn, unga, vuxna och äldre. Det gäller flickor, pojkar, kvinnor, män och icke-binära. Oavsett din ålder, din könsidentitet eller ditt ursprung så är det viktigt vad du tycker. Kommunens verksamheter måste genomsyras av grundläggande värderingar som är allmängiltiga. Det är oerhört viktigt och avgörande att kommunens arbete utgår ifrån ett barnrättsperspektiv och att barnkonsekvensanalyser görs kontinuerligt.

Jämställdhet och alla människors lika värde ska vara grunden i allt arbete. Eskilstuna har länge arbetat för att vara en jämställd kommun. Det är tydligt att det jobbet pågår och är viktigt, men vi har lång väg kvar innan vi når målen. Sexuella trakasserier ska inte få förekomma och ändå visade vittnesmålen under #metoo, att det händer alltför ofta. Det måste få ett slut. Kommunen måste ta ett helhetsgrepp i alla sina verksamheter för att våga lyfta och synliggöra frågan.

Risken för att drabbas av våld beror i dag till stor del på vem du är. Om du är kvinna löper du högre risk att bli utsatt för våld av någon som du lever i en nära relation med. Och om du är en hbtqia+-person är risken stor att trakasserier, hot, hat och våld blir en del av vardagen. Vi vet att hatbrotten mot hbtqia+-personer ökar och den psykiska ohälsan hos icke binära är högre än i andra grupper. Detta måste tas på största allvar. Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kommunen behöver bli betydligt bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför vill vi ställa hårdare krav både i omsorgen och i skolan när det gäller bemötande och inkludering.