Svenskt demokratistöd viktigt för att minska fattigdom

Val i Liberia 2017. Sverige genomför en biståndsinsats i landet som ökar kunskapen om rätten till arbete och anständiga villkor för personer med funktionsnedsättning, skriver Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Val i Liberia 2017. Sverige genomför en biståndsinsats i landet som ökar kunskapen om rätten till arbete och anständiga villkor för personer med funktionsnedsättning, skriver Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Foto: Abbas Dulleh

Debatt2021-12-28 21:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den demokratiska tillbakagången är ett hot mot en hållbar utveckling och leder till attacker mot yttrandefrihet, fri och oberoende media och civilsamhällets arbete. Detta krympande demokratiska utrymme är frågor som biståndsmyndigheten Sida och våra samarbetsorganisationer jobbat med i många år.

”Jag lärde mig att vi unga är ledarna. Vi utgör faktiskt majoriteten av Zambias befolkning.” Så säger Proscardness Mwiinga, ung kvinnlig politiker i Zambia. Regionalt i Afrika har ett ledarskapsprogram för unga politiker fått stöd via de svenska partianknutna organisationerna. Deltagarna har sedan blivit folkvalda eller rekryterats inom sina partier.

Den demokratiska tillbakagången handlar om att samhällen polariseras, om desinformation och om att fria och rättvisa val och rättsstaten och dess principer undergrävs. Det påverkar i sin tur områden som hälsa, utbildning och ekonomisk utveckling.

Människor som lever i fattigdom och förtryck är de som far mest illa av brister i demokratisk samhällsstyrning och att staten inte respekterar och uppfyller de mänskliga rättigheterna. Att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter är därför centralt för Sidas arbete för att minska fattigdomen. Ungefär en fjärdedel av vårt bistånd är demokratistöd.

Vi stödjer fri och oberoende information, online och offline på global nivå. Ett samarbete med Unesco mot spridning av desinformation, under pandemin och i samband med politiska val, har bidragit till stärkta förutsättningar för journalister att arbeta, och till ett fritt, öppet och säkert internet i flera länder.

Att motverka korruption är ett prioriterat område för Sida. Ett exempel är ett stöd via Världsbanken till reformer inom den serbiska rättssektorn. Det leder till ökad transparens, möjlighet att få rättslig prövning och ökat rättsliga institutioners oberoende från regeringen.

I Liberia stödjer vi projektet Coordinated Action on Disability som ökat kunskapen om rätten till arbete och anständiga villkor för personer med funktionsnedsättning.

Både möjligheter och utmaningar kräver ett globalt samarbete och här spelar biståndet en viktig roll. Vi på Sida stärker nu vårt arbete för att ännu tydligare möta utmaningarna kopplade till demokratisk tillbakagång och brott mot de mänskliga rättigheterna – för människor som lever i fattigdom och förtryck och för en global hållbar utveckling.

Carin Jämtin
Generaldirektör, Sida