Sverige i Nato skulle innebära säkerhet på riktigt

Nato har bidragit till stabilitet och säkerhet i Europa sedan den bildades 1949 och har gjort en rad fredsfrämjande insatser runt om i världen.

Nato har bidragit till stabilitet och säkerhet i Europa sedan den bildades 1949 och har gjort en rad fredsfrämjande insatser runt om i världen.

Foto: AP Photo/Olivier Matthys

Debatt2021-05-21 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som miljöpartisterna Elisabeth Falkhaven och Camilla Hansén konstaterar i en debattartikel den 10 maj så är dagens hot annorlunda än gårdagens och Sveriges säkerhetsläge är påtagligt försämrat. Just därför måste den rödgröna regeringen våga tänka nytt och överväga ett svenskt Natomedlemskap. 

Vägen för att stärka Sveriges säkerhet går via vårt nationella försvar och att bli medlem i Nato. Som medlem i försvarsalliansen Nato skulle Sverige dela ömsesidiga försvarsgarantier med 30 andra länder.

Sverige står idag inför en flerdimensionell hotbild där det militära hotet från ett aggressivt Ryssland kombineras med andra allvarliga hot som cyberattacker, desinformation och fientliga investeringar i samhällsviktig infrastruktur. Effekterna av klimatförändringarna utgör samtidigt en stor risk som vi måste kunna hantera.

Moderaterna står därför bakom upprustningen av Sveriges totalförsvar de närmsta åren vilken beslutades av riksdagen i december. Vi hade dock velat sett att försvaret hade fått mer resurser på sikt än vad regeringen var villig att gå med på. Detta för att säkra att försvarsbeslutet går att genomföra i sin helhet.

I en tid när auktoritära stater som Kina, Ryssland och Iran flyttar fram sina positioner måste de demokratiska staterna i världen samarbeta för att gemensamt kunna stå upp för grundläggande värden som demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter. Nato är det starkaste försvarssamarbetet som faktiskt kan göra skillnad. Försvarsalliansen har bidragit till stabilitet och säkerhet i Europa sedan den bildades 1949 och har gjort en rad fredsfrämjande insatser runt om i världen.

Moderaterna anser därför att ett svenskt Natomedlemskap vore ett naturligt steg att ta för att på allvar stärka Sveriges försvarsförmåga. En tydlig majoritet av Sveriges riksdag har dessutom ställt sig bakom att det bör införas en Natooption i Sveriges säkerhetspolitiska linje. Det skulle vara en stark signal till omvärlden att Sverige är berett att överväga alla möjligheter att stärka vår säkerhet. Regeringen har tyvärr valt att ignorera vad en majoritet av riksdagen anser om behovet av en Natooption.

Ett svenskt Natomedlemskap skulle inte innebära att vi kan lämna över ansvaret till Nato för vår säkerhet. Sverige måste fortsätta att stärka både sitt militära och civila försvar samt vår krisberedskap för att kunna hantera konflikter, men även allvarliga kriser som pandemier, skogsbränder eller avbrott i försörjningen av till exempel drivmedel, läkemedel eller livsmedel.

Hela den svenska försvarsplaneringen bygger på att Sverige ska få hjälp av Nato-länder i händelse av kris. Detta är Miljöpartiet väl medvetna om. Trots det är MP inte villigt att ens tänka tanken att Sverige skulle kunna gå med i Nato och på så sätt bli ett säkrare land, men även bidra till säkerhet och stabilitet för andra i vårt närområde. 

Ett svenskt Natomedlemskap skulle innebära säkerhet och solidaritet på riktigt.

Pål Jonson (M)
Försvarspolitisk talesperson

Hans Wallmark (M)
Utrikespolitisk talesperson