Ta bort åldersgränsen för mammografi

Debatt 13 juni 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När kvinnor fyller 74 år och är boende i Sörmland har de inte längre rätt till regelbunden mammografi. Det kan komma som en chock för många kvinnor. Det är svårt att hitta sakliga skäl till denna åldersgräns. Vad vi känner till finns ingen annan undersökning som styrs av patientens ålder varken för kvinnor eller män.

Åldersgränsen och möjligheten till mammografiundersökning infördes under 1980-talet. Forskning har skett vilket gör att flesta som diagnostiseras med bröstcancer har goda möjligheter att bli friska. Men, det krävs att man kommer i tid, vilket är helt avgörande. Enligt uppgifter från Cancerfonden upptäcks 70 procent av alla fall av bröstcancer vid mammografiundersökning.

 

Risken för bröstcancer ökar med åldern, inte minskar. Var femte kvinna som idag drabbas av bröstcancer är över 74 år. Medellivslängd för kvinnor har ökat och är idag 84 år. Kvinnor vill vara aktiva och friska även efter fyllda 74. Socialstyrelsens rekommendation är att mammografi ska upphöra vid 70 år. Den rekommendationen är förmodligen baserad på 80-talets forskning.

I dag ska en kvinna som är orolig för bröstcancer eller känner en knöl och fyllt 74 år ta kontakt med en vårdcentral. Därifrån få en remiss till mammografiundersökning. Att få en tid på en vårdcentral för något som inte är akut är inte lätt. Om undersökande läkare sedan inte finner någon anledning till att hen ska skriva en remiss? Mammografi kan även erbjudas om du har besvär. Många som får beskedet ”bröstcancer” har inte haft besvär.

 

I svar på fråga 2021/22:309 från Barbro Westerholm, L, om vad regeringen och socialministern avser att göra för att tidigt upptäcka bröstcancer genom mammografi även efter att kvinnor passerat sin åldersgräns.

I svaret från socialminister Lena Hallengren står bland annat ”Bröstcancer drabbar kvinnor inom ett brett åldersintervall, från strax före 20 års ålder och resten av livet.” Betyder det att man utgår från att ”resten av livet” gäller upp till 74 års ålder? Vidare går att läsa ”I gruppen äldre än fyllda 75 år så finns det idag inget vetenskapligt stöd för att man kan minska dödligheten i bröstcancer på gruppnivå med tidig upptäck genom bröstcancerscreening”. Vad som menas med ”vetenskapligt stöd” då statistiken pekar åt att den ökar? Från 1 535 fall år 2000 ökade antalet till 2 375 år 2019, en reell ökning för den aktuella åldersgruppen.

 

Vid Socialstyrelsen pågår en utvärdering om bröstcancerscreening för närvarande. När den är klar skall en utredning göras om eventuella uppdateringar. Hur lång tid en utvärdering och utredning tar kan vi bara gissa, men för oss kvinnor är det bråttom!

I en motion till riksdagen 2020/21:1493 med rubriken ”Slopa övre åldersgräns för mammografi” skriver tre socialdemokrater att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är idag över 74 år. Denna motion avslogs både i socialutskottet samt i riksdagens kammare. Motiveringen till avslaget var Socialstyrelsens åsikt att en mammografiundersökning inte minskar dödligheten i bröstcancer för kvinnor över 70 år.

 

Det är hög tid att politiken börjar fatta beslut med hänvisning till dagens fakta: Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74. Att kvinnornas nuvarande medellivslängd är 84 år. Kvinnor som är 70+ vill leva ett friskt och aktivt liv. Drabbas man av bröstcancer ska den upptäcks i tid.

Det kvinnor som passerat 70 år utsätts för idag är både ojämställt och åldersdiskriminerande. Ta bort åldersgränsen för mammografi!

 

Ulla Mattsson
74+

Iha Frykman
70+


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa