Transpersoner osynliggörs av Eskilstuna kommun

Kommunen visar ett tydligt stöd för pride, men jobbar för dåligt med att inkludera ickebinära i sina styrande dokument, tycker RFSL.

Kommunen visar ett tydligt stöd för pride, men jobbar för dåligt med att inkludera ickebinära i sina styrande dokument, tycker RFSL.

Foto: Jens Meyer

Debatt2023-05-10 07:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är snart dags för Springpride, Eskilstunas egen pridefestival. Pride är en stolt och en lång tradition för vår stad. Ett viktigt ställningstagande för HBTQIA+personers rättigheter är Eskilstuna kommuns beslut att varje år stötta och delta i Springpride. Eskilstuna kommun visar också sitt tydliga stöd för HBTQi+gruppen genom att flagga med regnbågsfanor. RFSL Eskilstuna tycker också att det är positivt med Eskilstuna Kommuns satsningar på EQUAL, en HBTQl+mötesplats för ungdomar och den digitala grundkursen HBTQI+ som kommunens anställda kan välja att genomföra.

Men hur arbetar Eskilstuna kommun till vardags med HBTQi+frågor och speciellt de barn och unga som har en hög ohälsa och en hög risk för suicid handling? Nämligen de barn och unga som inte identifierar sig som flicka eller pojke, utan upplever sig som ickebinär. Inte i något av Eskilstuna kommuns styrande dokument nämns den ickebinära gruppen. I Eskilstunas styrande dokument och tillhörande planer existerar enbart kvinnor och män, flickor och pojkar. Detta trots att den ickebinära gruppen utgör cirka 5 procent av befolkningen. Transpersoner är en utsatt grupp och hatet mot denna redan utsatta grupp ökar både i Sverige och världen. 

Eskilstunas direktör för social hållbarhet har ansvaret för HBTQI+arbetet i kommunen. Det är av största vikt att hon tar sitt ansvar och säkerställer att den ickebinära gruppen inkluderas i kommunens styrande dokument med tillhörande planer. RFSL Eskilstuna förväntar sig att Eskilstuna kommun, som ett första steg, synliggör den ickebinära gruppen i sina styrande dokument. Nästa steg för kommunen måste vara att påbörja ett arbete med att förbättra livsvillkoren för den ickebinära gruppen. Det är det minsta man kan förvänta sig av staden med parollen - "Vi gör Eskilstuna tillsammans."