Trygga vardagen för kroniskt sjuka barn

Tillfällig föräldrapenning bör kunna användas i fler situationer än när barnen är sjuka och måste vara hemma från skolan eller förskolan, anser Liberalerna.

Tillfällig föräldrapenning bör kunna användas i fler situationer än när barnen är sjuka och måste vara hemma från skolan eller förskolan, anser Liberalerna.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Debatt2020-05-14 05:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tillfällig föräldrapenning (vab) gör att föräldrar kan vara borta från jobbet när barn är hemma sjuka eller behöver läkarbesök. Ett kroniskt sjukt barn bär dock sin sjukdom med sig även till skolan, till fritids eller till förskolan. Där brister dagens vab. 

Ofta räcker det inte att skolpersonalen är generellt välinformerad om en viss sjukdom. Har ett barn diabetes måste ju till exempel en vuxen i klassrummet, på rasten eller på skolutflykten känna igen just det barnets subtila symtom på högt eller lågt blodsocker, klara av att ta enklare blodprov i fingret, tolka svaren och räkna ut precis rätt dos insulin varje gång barnet ska äta. Föräldrar kan därmed behöva ha omfattande kontakter med nya klasslärare, skola eller förskola för att vara trygga med att barnet kan få stöd och egenvård hela skoldagen. 

I dag måste Försäkringskassan neka föräldrar vab och kontaktdagar för all denna tid, oavsett läkarintyg. Föräldrar kan heller inte ta ledigt för vård av barn för avgörande möten med socialtjänsten. I stället tvingas de ta av sin semester eller vara lediga utan lön för att lära ut kunskap om barnet som kan vara direkt livsavgörande. 

Dagens regelverk är obegripligt. Det är som om ett kroniskt sjukt barn mirakulöst skulle tillfriskna på sin väg från hemmet till förskola, fritids eller skola. Regelverket är både märkligt och oacceptabelt. Liberalerna vill därför se över möjligheten att utöka vab.

Vi liberaler har tidigare krävt svar på om regeringen kan tänka sig att arbeta för att föräldrar till barn med varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna vabba eller ta ut kontaktdagar för möten med skola och förskola om stöd och egenvård. Glädjande nog har vi två gånger fått svaret att regeringen uppmärksammat frågan och söker en lösning. Vi är lättade och hoppfulla över att regeringen ser vikten av att varje barn får den hjälp det behöver i förskola och skola. Samma lösning bör även övervägas för möten med skola och socialtjänst om ett barn har sociala problem.

Regeringen behöver snarast se över möjligheten att ge föräldrar rätt att vabba eller ta ut kontaktdagar när det behövs för kroniskt sjuka barns hälsa och trygghet. Familjernas levnadsvillkor måste förbättras – för föräldrarnas skull, för skolpersonalens skull, för syskons skull och i allra högsta grad för barnens. 

Lina Nordquist
Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson (L) 

Ewa Callhammar
Gruppledare (L) Region Sörmland

Stefan Krstic
Gruppledare (L) Eskilstuna

Berit Hyllbrant
Gruppledare (L) Flen

Margaretha Furustrand
Gruppledare (L) Strängnäs