Utan ny vindkraft drabbas jobben

Debatt 15 mars 2023 07:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik på "Socialdemokraternas fromma förhoppningar om vindkraft" i EK 25/2.

Omställningen i det svenska näringslivet är en förutsättning för jobb och konkurrenskraft. Elektrifieringen är vägen för Sverige att klara vår del av klimatutmaningen med inte bara bibehållet utan med stärkt välstånd. Trots det riktar många till höger hård kritik mot ny vindkraft. Men om Sverige inte ökar elproduktionen de närmaste fem åren kommer vårt stora överskott att förbytas i underskott av el. 

När Nils Ronquist går till angrepp mot vindkraften på debattplats i EK, tar han alltså på sig ett stort ansvar. Att strypa utbyggnaden av vindkraft när takten tvärtom behöver öka slår hårt både mot näringsliv och hushåll. I Sverige görs nu stora satsningar för att minska utsläppen, inte minst inom industrin och i transportsektorn. När svenska företag ser ut över världen är det hållbara och klimatsmarta produkter och tjänster som efterfrågas. Den omställning som på många håll i världen mest ses som en kostnad och ett problem innebär i Sverige en möjlighet till nya och bättre affärer. 

Ska takten i utvecklingen kunna höjas ytterligare behövs dock fler initiativ under åren som kommer. Vi Socialdemokrater fortsätter därför att driva på för en snabbare omställning där vindkraften, inte minst till havs byggs ut. Högerpartierna talade om industrin som ”basically gone” för 10 år sedan. Nu är istället optimismen och investeringsviljan stor. Med den linje som Ronquist slåss för i energipolitiken kommer den emellertid att effektivt förtvina, med färre jobb och sämre välfärd som det mest tydliga resultatet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa