Varför finns inte en nollvision för fallolyckor?

I Sverige avlider i snitt fem äldre varje dag på grund av fallskador. För de som ”klarar sig” med ett brott på lårbenshalsen väntar långvarig konvalensens, skriver distriktsordförandena för PRO, RPG, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna.

I Sverige avlider i snitt fem äldre varje dag på grund av fallskador. För de som ”klarar sig” med ett brott på lårbenshalsen väntar långvarig konvalensens, skriver distriktsordförandena för PRO, RPG, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna.

Foto: Bertil Ericson / TT

Debatt2023-12-07 05:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fallskador vållar mycket lidande för de drabbade och är en kostnad i mångmiljardklassen för samhället, 16,8 miljarder kronor per år enligt Socialstyrelsen. 

I Sverige avlider i snitt fem äldre varje dag på grund av fallskador. Långvarig konvalensens väntar de som ”klarar sig” med ett brott på lårbenshalsen. För regionen och kommunerna i Sörmland beräknar man de direkta kostnaderna till 325 miljoner kronor året 2020 för fallskador. Inom trafiken har man arbetat med en nollvision i många år och gått från över 1 000 döda till strax över 200 personer per år.

Äldre drabbas i högre utsträckning. I Sörmland vårdas fler är 3 000 personer över 65 år årligen efter fall. Orsakerna är flera. För stora doser av läkemedel eller sådana som inte fungerar så bra tillsammans är en. Tappad muskelkraft en annan. Det börjar ofta före femtioårsåldern. Därför är intaget av protein, som bygger muskelceller, viktigt för äldre. Brist på träning är en annan orsak till försvagning med ökad risk för fallolyckor. 

Det finns emellertid insatser att göra. För både den enskilde, för sjukvården och omsorgen och samhället i stort. Att röra på sig, motionera är bra men att gå in för lite mer regelbunden träning är troligtvis bättre. Efter vars och ens förmåga förstås. Intensivt i korta perioder är en metod. 

Ett forskningsprojekt om detta startar i dagarna i Sörmland med företrädare för regionen, högskolan i Dalarna och pensionärsorganisationerna.

Regelbundna läkemedelsgenomgångar är också nödvändiga för att kontrollera att doser är rätt och att inte olika mediciner påverkar varandra på ett negativt sätt. Att undanröja hinder i bostaden är en åtgärd. Det har sin betydelse eftersom många fallolyckor äger rum där. 

Maten är viktig, ja en grund för mycket av välbefinnande och hälsoförebyggande. Med tillräckligt och rätt komponerat näringsintag kan man få den kraft som krävs för att orka motionera och träna, för att överhuvudtaget komma ut i friska luften och stärka kropp och själ och därigenom också påbörja förebyggandet av fallolyckor. 

Men maten är inte enbart ett näringsintag utan ingår i en måltid. Och för att aptiten ska räcka till och att maten ska smaka krävs mer än aldrig så näringsrik mat på en tallrik. 

Omgivningen, dukning, uppläggning, smaker och sällskap är delar av det som vi kallar en måltid. Att enbart ta emot en matlåda vid dörren når inte särskilt långt på den vägen. Restauranger med egen matlagning i anslutning till särskilda boenden för äldre är en positiv insats som alla samhällen, kommuner, nämnder kan åstadkomma. Många struntar tyvärr i det och rationaliserar bort sådana. 

Det är en skam för hela landet att det finns tusentals undernärda äldre på särskilda boenden. (Socialstyrelsens rapport) Det är under all kritik att inte kunna laga god och smakfull mat och erbjuda den på ett bra sätt till behövande som inte klarar egen mathållning. Det är för dåligt att inte göra läkemedelsgenomgångar.

Vi borde tillsammans i samhället kunna erbjuda äldre både goda måltider, motion och träning. Det är fråga om förebyggande hälsovård. Vi pensionärsorganisationer drar vårt strå till stacken och medverkar på flera sätt. Träningsprogram ska nu genomföras i regionen med ett större antal äldre och utvärderas. Prognosen när det gäller antalet fallolyckor är en alarmerande läsning (Socialstyrelsens rapport). Det är lönsamt för både enskilda och samhället att på olika sätt förebygga fallskador! När leder insikten till en nollvision för fallolyckor? 

Inger Jonasson-Sjödin
Distriktsordförande PRO

Sören Öhlund
Distriktsordförande RPG

Leif Kindblom
Distriktsordförande SKPF Pensionärerna

Lilli Assi
Distriktsordförande SPF Seniorerna