Världen behöver mer kärlek – inte mindre

Debatt 5 augusti 2021 21:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För oss liberaler är det självklart att alla ska ha lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Alla människor har rätt att älska och bli älskade. Att bli förälder är ett privilegium men i dag har inte alla människor samma möjlighet att bli det. Att bilda familj är för många en självklarhet medan det för andra finns lagar som sätter stopp och det stannar vid en dröm. 

I många länder är det möjligt att bli förälder genom assisterad befruktning där en kvinna föder barnet åt ett annat par eller en annan person. Surrogatmoderskap, eller värdmoderskap, är däremot inte tillåtet i Sverige och vi anser att lagen inte ska hindra barn som är efterlängtade att födas under trygga former. Liberalerna säger därför ja till värdmoderskap så länge inte betalning är inblandad och att det finns en stark lagstiftning för att skydda rättigheterna för både barnet och den kvinna som föder barnet. 

Stora framsteg har gjorts i arbetet för ett samhälle där alla människor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, har samma rättigheter och möjligheter men mycket finns kvar att göra. Till exempel är reglerna för fastställande eller erkännande av föräldraskap inte fullt ut anpassade till situationer där två personer av samma kön blir föräldrar. 

En människas liv och kärlek är lika mycket värd oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Därför har liberalerna länge kämpat för ett samhälle fritt från fördomar och förtryck mot homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Världen behöver mer kärlek – inte mindre.

 

Erika Rydja Sandvik
Ordförande för Liberalerna i Eskilstuna

Camilla Cederlöf
Ledamot i vård- och omsorgsnämnden för Liberalerna

Ämnen du kan följa