Vi tog över ett av Sveriges sjukaste län

Debatt 3 maj 2023 07:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på artikeln "Nya regionstyret inser inte allvaret för vården" EK 27/4.

Förra veckans regionfullmäktige bjöd på en del överraskningar. När Region Sörmlands årsredovisning behandlades så uttryckte S, genom Monica Johansson, att de lämnat över ett “dukat bord” till oss i den politiska ledningen. Senare i veckan kunde vi läsa om hur S anklagar oss för att inte ta de ekonomiska utmaningarna på allvar och “tömma bankboken”.

För mig så är det svårt att förstå det resonemanget. Det “dukade bordet” vi tog över efter x antal år av S-styre är ett av Sveriges sjukaste län. Sjukvården har inte hållit budget på väldigt länge och vi toppar mätningar av både psykisk och fysisk ohälsa. Vi klarar inte vårdgarantin och har samtidigt en hög arbetslöshet.

Positiva beslut som tagits under föregående mandatperioder är att medel har satts av till Resultatutjämningsreserven, RUR. Det gör man vanligtvis när man har bättre ekonomiska förutsättningar, exempelvis under tidigare år då regionen fått ta del av generösa statsbidrag. Det är väldigt bra att det har kunnat göras tidigare, så det finns möjlighet att använda den vid de svåra år som nu kommer.

Vi från den styrande koalitionen kommer göra allt för att klara de stora ekonomiska utmaningar som vi delar med övriga Regionsverige. För att lösa ekonomiska utmaningar krävs samverkan och rationellt beslutsfattande. Inte känsloutspel där man uttrycker sin bitterhet över att inte längre vara det styrande partiet.

Återhållsamhet kommer fortsätta vara ledordet för vårt arbete.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa