Viktigt att stå upp för svensk mat och jordbruk

Debatt/slutreplik 16 december 2022 18:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är ett stort land med mycket landsbygd. Här verkar vi lantbrukare som varje dag tar fram bra mat till svenska konsumenter, skolor och sjukhus. Och som ser till att vi blir alltmer självförsörjande i Sverige när det gäller livsmedel.

En stor majoritet av oss svenskar väljer att äta kött och gärna kyckling från svenska gårdar. Det är vi stolta och tacksamma för.I debatten med Djurens Rätt har de svårt att förstå varför deras vision om att alla bör gå över till vegankost försvårar insikt i arbetet med djurskydd på gård och en hållbar animalieproduktion. 

Från sitt kontor i Stockholm bedriver de sedan flera år en kampanj mot lantbrukare på landsbygden. Det handlar kort och gott om en smutskastningskampanj av svenska bönder. I dessa tuffa tider med rusande kostnader, där drivmedel och foderpriser skjuter i höjden behöver vi stöd, inte hot. Sverige har i dag en av världens kanske tuffaste djurskyddslagstiftning och dessutom har den svenska branschen omfattande kontrollprogram som rör djurhälsa och livsmedelssäkerhet. Program som tagits fram av svenska experter, myndigheter och forskare.

 Djurvälfärden kontrolleras regelbundet av veterinärer och myndigheter. Ett kvitto på att kycklingarna mår bra under uppfödningen är att vi sällan behandlar flockarna med antibiotika. 

 

Det har inte gjorts några avslöjanden om vår uppfödning. Det Djurens Rätt hänvisar till är bilder från ett intrång av aktivister där de fotograferat sjuka djur. Veterinären var inkopplad och sjuka och djur sorteras bort i den dagliga skötseln och intrånget polisanmäldes. Tyvärr blir våra djur sjuka ibland. Ingen beklagar det mer än vi lantbrukare. Förutom att djuren inte mår bra så förlorar vi viktiga intäkter. Ett annat sätt för Djurens Rätt att komma åt svenska kycklingbönder är att hänvisa till något som kallas för European Chicken Commitment (ECC). Det är krav som är framtaget av djurrättsorganisationer inom EU. 

För oss i Sverige är det inget nytt. Medlemmarna i vår branschorganisation uppfyller sedan länge majoriteten av kraven och det ställs dessutom strängare krav som även omfattar djurhälsa och livsmedelssäkerhet. 

Det enda som Djurens rätts kampanj leder till är mer importerad kyckling. Det handlar ofta om lågprisimport från andra länder, där motsvarande krav inte ställs och som svenska myndigheter inte har någon insyn i.Vi vet att svenska konsumenter och offentlig sektor har stort förtroende för närproducerad svensk mat. Så låt oss tillsammans stå upp för ett svenskt jordbruk. Välj aktivt val från svenskt lantbruk – både som konsument och inom det offentliga.


Jenny Andersson
Lantbrukare från Bankeberg i Småland och ordförande i branschorganisationen Svensk Fågel 


Per Watz
Kycklingbonde, Husbygård 

 

Ulrik Helgstrand
Kycklingbonde, Rösäng 

 

Lena Saukko
Kycklingbonde, Granberga gård


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa