Pengar går inom skolan i huvudsak till personal

David Aronsson (V) svar på Per Hildebrand (M) debattartikel om Strängnäs skolor.

David Aronsson (V) svar på Per Hildebrand (M) debattartikel om Strängnäs skolor.

Foto: Joakim Serrander

Debattsvar2023-10-10 08:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en debattartikel om Strängnäs skolor som publicerades den 29 september, skriven av Per Hildebrand. Slutklämmen på artikeln var ett eko av det nygamla moderata slagordet mer-för-mindre-pengar.

Det man som läsare bör fundera lite över är att Hildebrand är moderat ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Hans parti styr kommunen och har ordförandeposten i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Det är hans parti som har det yttersta ansvaret för de kommunala skolorna.

Frågorna som Hildebrand skriver att han ställt på senaste nämndmötet, fritt tolkat till "Varför gör ni inte mer för pengarna?", är något som borde ställas vid varje delårsrapport. Det är något som nämndens presidium bör ta upp med utbildningskontoret regelbundet.

I Strängnäs förvaltningsmodell är kommunstyrelsen anställande politiska organ för all personal. Det är kommunstyrelsen som anställt skolchef och i förlängningen rektorer och lärare. Det är alltså Hildebrands parti som bestämmer vem som leder verksamheten. Det är Hildebrands parti som styr var pengarna inom kommunen går på övergripande nivå.

Bör man då ställa sig frågan om mer kan göras med befintliga resurser? Ja! Givetvis ska man det. Jag förutsätter att de kompetenta tjänstepersoner som anställts vare sig de är skolchef, rektor, lärare eller elevassistent ställer sig den frågan varje dag. Hur ska jag organisera mitt arbete effektivt för att kunna genomföra de där spännande pedagogiska eller sociala insatserna jag vill att skolan gör för eleverna? Det är inte bara en kvalitetsfråga utan en avgörande arbetsmiljöfråga.

Pengar går inom skolan i huvudsak till personal (och lokaler). För att göra insatser i skolan så behövs personal, för mer insatser så behövs mer personal. Följaktligen så behövs det i en effektiv organisation mer pengar för att göra mer insatser, i annat fall så behövs prioriteringar från nämnden. Det borde vara uppenbart för Hildebrand också. Var artikeln bara ett sätt för den styrande majoriteten att kritisera tjänstepersoner i skolans ledning utan att göra det direkt i person?

David Aronsson

Gruppledare

Vänsterpartiet Strängnäs