Ur arkivet: Stökiga Eskilstuna på 70-talet

Sommaren 1969 hade varit extra stökig i Eskilstunas centrum men nu 1970 skulle det bli ordning i stan.

Familj 9 november 2019 13:57

Ur arkivet

En specialstyrka bestående av sex poliser hade tillfälligt satts samman för att patrullera de centrala delarna mellan klockan 9 och 23. Orsaken till åtgärden var att många klagomål hade kommit från allmänhet och affärsmän. 

"Ordern är att alla som vållar minsta oroligheter skall föras in till polisstationen. Där skall de kunna kvarhållas så lång tid som anses behövlig." säger polismästare Sverre Estréus till Eskilstuna-Kuriren. Artikeln publicerades den 16 juni 1970, dagens efter att "specialkommandot" hade startat sitt nya uppdrag.

Polisens resultat efter andra dagen var att 14 personer hade omhändertagits. Tio var fyllerister och fyra greps för att de hade stört ordningen. Inne i tidningen visar en bild hur två poliser tar armkrok och för bort en man. Enligt artikeln hade polisen redan fått ta emot flera sympatibevis allmänheten för sitt jobb. Att så många hade kunnat gripas berodde på specialkommandot –  det fanns fler poliser i centrum. Under en vanlig tisdag med ordinarie styrka brukade antalet gripna bli två till tre personer.

Två månader senare, den 11 september, publicerades nästa artikel där polisens insats summerades. I ingressen kunde man läsa att lyckönskningstelegram, tackbrev och blommor hade strömmat in till Eskilstunapolisen för deras lyckosamma jobb under sommaren.

"Folk, speciellt äldre och kvinnor, som tidigare knappt vågat använda gågatorna eller besöka de stora varuhusen vid gågatan, kunde nu andas ut. De behövde inte längre gå i fruktan för oroselementen." 

Kommissarie Folke Ohlsson konstaterar i artikeln att Eskilstuna ligger i toppen av landets städer när det gäller omhändertagande av fyllerister: "Förra årets omhändertogs 613 fyllerister under årets första sex månader. Under samma tid i år var siffran uppe i 910. Som jämförelse kan nämnas att siffrorna för t ex Hälsingborg är 664 och 626, Karlstad 582 och 668..."

Folke Ohlsson säger att polisens främsta uppgift är att skapa säkerhet för allmänheten och förhindra att folk tvingas bli "skickebud åt hotfulla suputer" och tar ett exempel om en gammal man som blev uppmanad att köpa ut en 75:a till en fyllerist. Den gamle mannen protesterade och sa att han aldrig varit på systemet. Fyllot svarade: "Då är det verkligen på tiden" och gav mannen en femma. Resten menade fylleristen att den gamle mannen skulle ta ur egen ficka. Gamlingen vågade inte göra annat än att köpa ut spriten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa