Många vågade inte gå mitt i gågatan

Den 3 september 1967 fick Eskilstuna sin första gågata. Den sträckte sig från Fristadstorget till Kyrkogatan. Målet var att centrum skulle bli bilfritt och mer attraktivt.

Eskilstuna kommun 12 november 2019 14:12

Ur arkivet

Tre veckor senare, den 22 september, publicerades artiklar med kommentarer om gatan. Reportern Börje Lundberg konstaterar att trots att det gått flera veckor sedan bilarna försvunnit så sitter gamla vanor i: "Man trängs fortfarande på trottoarerna och tittar sig noga omkring innan man korsar gatan på övergångsställena naturligtvis. Så skall det inte vara, och så skall det inte bli när gågatan så småningom får sin slutliga utformning".

I en annan artikel uttalar sig ett par köpmän om gågatans utformning. Båda är positiva till den men tycker att trottoarer och gata måste få samma nivå. Varuhuschef på Tempo, Ingemar Zäll, tycker att man borde ta inspiration från städer i Danmark som ordnat gågatorna på ett föredömligt sätt. Han säger att gatan borde kunna bli en avgasfri oas i centrum med trivsamma planteringar, försäljning på gatan och med uteserveringar.

Affärschefen Sverker Liljedahl, i Sandbergs bokhandel, tycker att stånd utanför affärerna skulle ge gatan en mer kontinental prägel och att det skulle passa mycket bättre med torghandel på Fristadstorget än på Smörtorget.

Karl-Gunnar Pettersson som driver Cykel- och sportaffär är kritisk till belysningen: "När skyltfönstren inte är tända blir gatan kolmörk." Han efterlyser också planteringar, soffor och annat som kan göra gatan attraktiv. Dessutom tycker han att det är en bra idén att affärerna skulle kunna gå ihop, bilda en förening, och tillsammans göra något som lyfter gatans attraktionskraft.

Eskilstuna-Kuriren har lyssnat på synpunkterna och låtit tidningens tecknare Christer Glennings skissa en bild som visar hur han föreställer sig att gågatan skulle kunna se ut nästa sommar. Här finns bänkar att vila på, gatustånd, glassförsäljning från en vagn och planteringar med blommor och buskar – allt för att få mer liv i gatan.

Nästa steg för gågatan var att den skulle stängas för trafik ända fram till Drottninggatan, det vill säga så som en ser ut i dag. Men att hitta parkering till alla som ville handla i centrum blev nu ett nytt problem. Den stora parkeringsplatsen på Fristadstorget riskerade att försvinna när gågatan skulle förlängas. Ett fem våningar högt parkeringshus var planerat till Strandgatan med plats för cirka 500 bilar men det förslaget gillade inte köpmännen som mycket hellre såg att den byggdes ett parkeringshus vid dåvarande posten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa