Så jobbar vi med nyheter

Här kan du läsa mer om vår publicistiska inriktning samt vilka lagar och regler vi lyder under.

Information2020-04-28 21:29

Lagar och regler för våra mediekanaler
Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidnings samtliga nyhetsmedier, både tryckta tidningar och nyhetsplattformar online, sorterar under grundlagen: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt dessa ska våra medier ha ansvariga utgivare som tar ansvar för att vi följer såväl grundlagen som publicitetsreglerna i vår nyhetsverksamhet.
Klicka här för att komma till publicitetsreglerna.

Medieombudsmannen prövar klagomål från enskilda som känner sig orättvist behandlade av pressen. Både privatpersoner och företag och organisationer kan anmäla en publicering till Medieombudsmannen och få den prövad.
Klicka här för att läsa mer om hur du gör en anmälan till Medieombudsmannen.

Vår publicistiska inriktning
Förutom att följa lagen och de pressetiska reglerna arbetar vi i enlighet med journalistisk praxis, där allmänintresse, källkritik och faktagranskning är några av grundpelarna. Men också respekt, hänsyn till individen och hög lokal relevans. Vi har formulerat några punkter som vi håller oss till i vårt dagliga arbete.

Vi ska vara så nära vår publik som möjligt. Det är alltid allmänheten som är vår uppdragsgivare. Aldrig någon annan.

Vår journalistik ska vara saklig, tydlig och underbyggd. Vi väljer inte sida, utan strävar efter att ge en så nyanserad bild som möjligt. När vi lyfter fram kritik mot makthavare, chefer, organisationer och företag ska de alltid ges möjlighet att svara på tydliga och raka frågor; kritik och bemötande ska publiceras samtidigt. Men det ska inte löna sig att hålla sig undan. Vi kommer att ge rimlig tid för kritiserade parter att svara – men det är fortfarande vi som avgör om det blir en publicering. Ingen annan.

Vi strävar efter att alltid sätta våra läsare och användare i första rummet. Det innebär att vi publicerar namn på makthavare och näringsidkare som agerar på ett sätt som drabbar allmänheten. Och samtidigt ska kritiserade parter alltid ges möjlighet att bemöta kritiken, rakt och tydligt.

Människor som begår brott hanteras av rättsväsendet, inte av media. Vi gör våra publiceringar utifrån allmänintresset, inte för att döma individer. Därför publicerar vi inte slentrianmässigt namn på dömda brottslingar, vi gör det om vi anser att allmänintresset motiverar det.

Som seriös nyhetsförmedlare tar vi hänsyn till drabbade, offer och anhöriga. Vi strävar alltid efter att berätta så mycket som möjligt, men av hänsyn till drabbade och anhöriga avstår vi ibland ifrån att publicera vissa detaljer. Den hänsynen gäller oavsett vad människor har för socioekonomisk status, etnicitet eller religion.

Det ingår i vår roll att utkräva ansvar från människor i maktpositioner i samhället. Som politiker eller chef inom det offentliga och inom näringslivet har man ett förtroendeuppdrag att ta ansvar för. Vi behandlar människor olika beroende på deras maktposition – men inte beroende på etnicitet, religion eller politiska åsikter.

Vi ska inte döma, utan sträva efter en nykter och genomtänkt bevakning. Vi ska inte moralisera över människors åsikter, värderingar och livsval.

Som krönikör i våra kanaler får man gärna roa och även oroa. Men även här ska man vara tydlig, saklig och underbyggd i fakta – samtidigt som man kan ta ut svängarna i sina åsikter.

Du som användare och läsare ska kunna lita på det vi skriver. Och när vi gör fel, ska vi erkänna det, be om ursäkt och rätta våra fel. Du som läsare är alltid välkommen att höra av dig, inte minst om du upptäcker faktiska fel i vår rapportering.
Klicka här för att skicka ett mail till ansvarig utgivare.
Skicka gärna med en länk till den specifika artikeln så att vi snabbare kan åtgärda felet.

Vill du rapportera om stavfel eller liknande i någon av våra artiklar?
Klicka här för att skicka ett mejl till redaktionen.
Skicka gärna med en länk till den specifika artikeln så att vi snabbare kan åtgärda felet.