Det finns en värld utanför Sverige

Miljontals barn hotas just nu av en global hungerkatastrof samtidigt som klimatkrisen och konflikter breder ut sig, skriver  Smilla Molin. Bilden är från Somalia som har drabbats hårt av torka i år.

Miljontals barn hotas just nu av en global hungerkatastrof samtidigt som klimatkrisen och konflikter breder ut sig, skriver Smilla Molin. Bilden är från Somalia som har drabbats hårt av torka i år.

Foto: Farah Abdi Warsameh

Insändare2022-11-21 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill påminna den svenska regeringen om att det finns en värld utanför Sverige. Barnkonventionen är universell vilket betyder att alla barn i hela världen har samma rättigheter. Plan International Sveriges ungdomsråd är djupt oroade när Sverige som stor och viktig biståndsaktör sänker ambitionen för sitt bistånd, speciellt när utvecklingen för de allra fattigaste barnen går bakåt.

Miljontals barn hotas just nu av en global hungerkatastrof samtidigt som klimatkrisen och konflikter breder ut sig. Konsekvenserna av pandemin har lett till en utbredd fattigdom och färre barn går i skolan. Samtidigt backar flera länder i sitt jämställdhetsarbete vilket drabbar flickor hårt. I kriser ökar antal barnäktenskap när flickor tvingas gifta sig, riskerar att bli gravida och behöver hoppa av skolan. Eftersom vi befinner oss inte bara i en, utan flera globala kriser samtidigt, är det tydligt att internationellt utvecklingssamarbete för barns rättigheter behövs mer än någonsin.

Svenskt internationellt bistånd behövs för att skapa förutsättningar att stötta barn att ta sig ur fattigdom och förtryck. För varje barns rätt att leva ett tryggt liv. Tidöavtalet innehåller skrivningar om biståndspolitiken som går tvärtemot det, som att istället lägga pengar på återvandring. Investeringar med andra huvudsyften än att skapa förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck, rädda liv, lindra nöd och upprätta mänsklig värdighet får och ska inte belasta biståndsbudgeten.

Att inte ta klimatkrisen på allvar och låta utsläppen öka, när rika länder redan historiskt stått för 92 % av utsläppen av växthusgaser är dessutom att svika barn och unga. De barn och unga som växer upp idag kommer behöva leva längst med konsekvenserna. Barn som föds nu drabbas redan, och riskerar bland annat på grund av torkan att drabbas av undernäring som får livslånga konsekvenser.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Lagen säger att staten har främsta ansvaret för att säkerställa att den efterlevs. Vi vill påminna Sveriges regering om att artikel 4 i Barnkonventionen säger att länder ska samarbeta internationellt för att säkerställa resurser för barns rättigheter när det behövs. Artikel 24 ger barn rätt till en god hälsa med tillgång till bra, näringsrik mat och rent vatten. Artikel 28 ger varje barn rätt att gå i skolan, vilket även måste gälla flickor. Vi kräver därför att regeringen tar sitt ansvar för den omvärld vi skapar för våra barn, står upp för mänskliga rättigheter och slutar blunda för att det finns en värld utanför Sverige. Vilken värld vill ni vara med och skapa?