Kommunen dränerar stan på p-platser

Att folk bor centralt innebär inte att man ska fråntas rätten till att ha bil och kunna parkera i närområdet. Skriver insändarskribenten.
Att folk bor centralt innebär inte att man ska fråntas rätten till att ha bil och kunna parkera i närområdet. Skriver insändarskribenten.

Insändare 18 augusti 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eskilstuna kommun dränerar stan på parkeringsmöjligheter i bostadsområden. Reportage om Uttermarksgatan i EK 13/8. På Väster fanns många möjligheter att parkera på kommunens betalparkering, plus ej markerade. När Energimyndigheten flyttade in försvann många av de omarkerade. 

Det skapades ett stort antal p-platser längs Stenmansgatan/Gredbyvägen/Landsgatan för de anställda. Dessa står tomma alla nätter och helger. Sedan covid -19 är det i stort sett helt tomt även vardagar. Men om någon ställer där så blir det böter. På försommaren påbörjades arbetet med att bredda Gredbyvägen och då försvann alla kommunens betalparkeringar samt alla de omarkerade som fanns kvar längs järnvägen i östlig riktning. Situationen är ohållbar. 

Willys har parkering, två timmar. Lite svårt att stå nattetid med tanke på begränsningen av tid. Kommunen borde kunna göra ett avtal att få nyttja Energimyndighetens platser när den är stängd. Detta skulle enkelt fungera med en betalapp som tillåter parkering begränsade tider, till exempel nätter och helger. Att folk bor centralt innebär inte att man ska fråntas rätten till att ha bil och kunna parkera i närområdet.

Ämnen du kan följa