Varför lämnade jag den svenska kyrkan?

Jag kommer att återgå till kyrkan om predikan, gudstjänsten blir kyrkans viktigaste område, skriver

Jag kommer att återgå till kyrkan om predikan, gudstjänsten blir kyrkans viktigaste område, skriver

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2021-09-17 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För mig är kyrkans tjänster i första hand predikan, gudstjänsten, det vill säga tal med religiöst eller moraliskt innehåll. Inom kristendomen är predikan det tal vid gudstjänsten som hålls av den som kyrkan eller församlingen gett uppdraget till det och som utgår från eller anknyter till en bibeltext. 

I övrigt finns dop, konfirmation, bröllop och begravning. 

Men så enkelt är det inte, kyrkan må kallas demokratisk, det vill säga att jag kan påverka. Men vad skall och kan jag påverka? Grunden till gudstjänsten finns ju i bibeln och den teologiskt kunnige förmedlar budskapet till mig.

Skall och kan jag påverka kyrkans ekonomi och organisation? Kyrkopolitiken styrs ju av kyrkopolitiker. Har jag intresse och möjlighet att påverka kyrkans skogar, den biologiska mångfalden och avverkningen i kyrkans 400 000 hektar. Kan jag påverka kyrkans fastigheter, nej knappast.

Jag försökte för tjugo år sedan när jag önskade att kyrkans byggnad i Stenkvista skulle installera en brantrappa för att hjälpa de fyra äldre på övervåningen om det skulle börja brinna. Församlingens politiker avslog begäran troligen på grund av ekonomin och den fastighetsansvarige i stiftet uppgav att stiftet inte kunde överföra pengar till en församling. På senare tid har vi kunnat följa oredan i Eskilstuna pastorat, den andas knappast demokrati och påverkan. 

Jag kommer att återgå till kyrkan om predikan, gudstjänsten blir kyrkans viktigaste område.