Alla kommunala förskolor ska ha likvärdig bemanning

Insändare 11 oktober 2022 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren ”Låt förskollärare välja de jobbet de vill söka” som publicerades den 5/10.

Det är olyckligt att du uppfattar att det inte finns möjlighet att söka arbete på de arbetsplatser som du önskar inom den kommunala förskolan i Eskilstuna. Vi uppmuntrar intern rörlighet och att du som medarbetare ges förutsättningar till att växa och utmanas i din yrkesroll och vara med och bidra till att skapa goda förutsättningar för barnen att växa till goda lärande individer.

Eskilstunas kommunala förskola vill ge barnen likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande. Vi har tagit ställning för att alla förskolor ska ha en likvärdig bemanning av förskollärare utifrån att förskollärare har undervisningsansvaret i enlighet med läroplanen. Mot den bakgrunden arbetar förskolan vid rekrytering med att säkerställa att vi får legitimerade förskollärare där behoven är som störst. Då förskollärare är ett bristyrke arbetar vi ständig för att göra uppdraget hanterbart och meningsfullt så att fler ska vilja ta ansvar och bidra till att utbilda framtidens medborgare.

Har du några frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med mig.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa