Allmännytta till någon nytta?

Vilken bostadspolitik ska föras i Eskilstuna framöver? frågar sig Mia Sjögren, styrelseledamot i Hyresgästföreningen.

Vilken bostadspolitik ska föras i Eskilstuna framöver? frågar sig Mia Sjögren, styrelseledamot i Hyresgästföreningen.

Foto: Niklas Holm

Insändare2024-02-28 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tanken från början med kommunala lägenheter, den så kallade allmännyttan, var att säkra bra och billiga boenden för kommunernas medlemmar. Två lagar styr detta; Kommunalagen och Allbolagen. Enligt Kommunallagen får kommuner driva företag om de drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga verksamheter åt medlemmar i kommunen. Allbolagen trädde i kraft 2011 och där regleras de allmännyttiga bostadsaktiebolagens roll. De har krav på sig att drivas enligt affärsmässiga principer, ska främja bostadsförsörjningen i kommunerna och har även ett samhällsansvar. Enligt lagen ska de även erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Eskilstuna kommun tar ut stora belopp ur det kommunala bolaget Kfast, så kallade värdeöverföringar – enbart i år 22 miljoner. Kfasts hyresgäster blir på det sättet dubbelbeskattade. Enligt ägardirektivet, som kommer från politikerna (nu S och M), ska Kfast också gå med 62 miljoner i vinst. Ändå kräver Kfast för andra året i rad mycket höga hyreshöjningar av sina hyresgäster. Kfast har på senare år också stamrenoverat ett flertal bestånd av sina hyresfastigheter och tar då ut höga hyreshöjningar under kort tid. Detta har medfört att det står många tomma lägenheter i staden, människor har helt enkelt inte råd att bo i de dyra lägenheterna.

Hyresgästföreningen har utkommit med en rapport; "Allmännytta till någon nytta?" Jimmy Jansson (S) medverkar i rapporten och menar att eftersom Kfast är ett bolag ska det drivas likvärdigt som privata företag. Han frågar sig vilket syftet med allmännyttiga bostadsföretag blir när allmännyttan fungerar enligt samma logik som andra bolag. En mycket bra fråga. Att politikerna menar att Kfast ska drivas som vilket privat bolag som helst har vi sett på senare år. Kfast har till exempel gått med i Fastighetsägarna. Fastighetsägarna är de privata fastighetsägarnas organisation, till skillnad från SABO, som är allmännyttans.

Detta leder till frågor; Hur ska Kfast drivas och i vilket syfte? Hur ska man hantera att människor inte längre har råd att bo i de kommunalt ägda bostäderna? Vart ska Eskilstunas ofta mindre bemedlade invånare ta vägen, när de flesta lägenheterna ligger på 10 000 kr i månaden eller mer? Vilken bostadspolitik ska föras framöver?

Hyresgästföreningen Eskilstuna har bjudit in Eskilstunas politiker att debattera bostadspolitiken. Välkomna på bostadspolitisk debatt 29 februari kl 18.00 på Elite Stadshotellet.