App räddningen för resenärer på landsbygden

Insändare 26 maj 2023 07:48
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Söndagen den 21 maj tittade jag på Rapport. Där visades ett intressant inslag från Jämtland tror jag. Det fanns en särskild app som tagits fram för speciellt landsbygdsbefolkningen i länet som har dåliga kollektiva trafikförbindelser. All samhällsbaserad servicetrafik i länet läggs in där såsom färdtjänst och taxi. Som resenär talar man om vart man vill resa och på telefonen/datorn kommer då upp ett förslag med en tänkbar transport som kunde passa just mina behov av resa. Man hoppar då på just detta servicefordon och betalar samma taxa som råder på bussen förmodar jag.

Suveränt bra och borde vara ett alternativ för oss landsbygdsbor i hela länet. För mig som bor på landsbygden 12 kilometer norr om Eskilstuna skulle ett sådant alternativ vare mycket bra ersättning för de glesa bussförbindelser som finns just hit ut. Samma förhållanden råder i andra landsbygdsområden i Eskilstuna liksom i länets samtliga nio kommuner.

Jag uppmanar nu samtliga länets kommuner och Sörmlandstrafiken att ta kontakt med de som skapat denna app i Norrland för att också ge oss sörmlänningar som bor på landsbygden en möjlighet till tätare kollektivtrafik. Klimatsmart är det också eftersom servicefordonen ändå rullar just den sträckan som jag vill trafikera.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa