Arrogansens ledarskap

Upprörande och arrogant, tycker Medborgerlig Samlings Åsa Tallroth om Jari Puustinens (M) resa till Milano nyligen.

Upprörande och arrogant, tycker Medborgerlig Samlings Åsa Tallroth om Jari Puustinens (M) resa till Milano nyligen.

Foto: Hanna Oscarsson/Privat

Insändare2024-02-20 06:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pågår en ekonomisk kris i vårt land. Eskilstuna kommun är inte undantagen. 

Skolor och omsorg drabbas av nedskärningar och invånare blir uppsagda från sina arbeten. I årsplanen för 2024 berättas om den ansträngda kommunala ekonomiska situationen, att återhållsamhet med skattemedel gäller och man kan också läsa där att “Likaså att vi är oerhört noggranna med att rikta våra resurser dit de gör störst nytta”, underskrivet av bland andra kommunstyrelsens vice ordförande, Jari Puustinen (M).

I ljuset av den ekonomiskt prekära situationen i kommunen så hajade jag till när jag fick se att Jari Puustinen (M) varit iväg på en resa till Milano. Resan var inte av privat natur så jag fann mig tvungen att fråga vad syftet var och hur resan finansierades. Vad det specifika syftet var gavs aldrig något svar på mer än att det var en studieresa, men fakturan för resan skulle ställas till Eskilstuna kommun – det vill säga till oss skattebetalare.

undefined
Jari Puustinen (M) har nyligen skrivit om resan till Milano i sociala medier.

Det är viktigt att påpeka att en studieresa till Milano utan ett specifikt syfte inte kan anses vara en nödvändig eller vital del av kommunens verksamhet, särskilt inte när Eskilstuna kommun står inför allvarliga ekonomiska utmaningar. Visst kan man argumentera för att kostnaden för en resa till Milano är liten i det stora hela, men att se kommunstyrelsens vice ordförande åka iväg på en konferensresa utan att kunna motivera dess nödvändighet mitt i en ekonomisk kris är upprörande.

Detta agerande är inte bara oansvarigt, det är en skamlös illustration av arrogans och politiskt missbruk av medborgarnas förtroende. Att välja att nyttja skattebetalarnas resurser till en resa med synnerligen diffust syfte är inte bara ett tecken på tvivelaktigt omdöme utan även en förolämpning mot dem som med krympande resurser kämpar för att få skola, vård och omsorg att fungera samt mot människor som blir av med jobben och kämpar för att få ihop sin egen ekonomi.

Medborgarna i Eskilstuna förtjänar kommunledare som agerar som föredömen, är ansvarsfulla och engagerade i att skapa bästa möjliga förutsättningar för invånarna, men medborgarna förtjänar inte ledare som talar om försiktighet med våra gemensamma skattemedel men sen väljer att agera precis tvärtom.

Det vore klädsamt om Puustinen som predikar om återhållsamhet med skattemedel även började leva som han lär.