Avstå från försäljning av flygplatsen i Kjula

Insändare 26 februari 2021 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med tanke på den granskning Eskilstuna-Kuriren gjort av försäljningen av mark i logistikparken och de fakta som framkommit där, bör den eventuella försäljningen av flygplatsen med de "okända köparna" också granskas. Satsningen på en utökad flygplats känns vansinnigt ur miljösynpunkt när andra kommuner väljer att avveckla sina flygplatser.

Som skattebetalande Kjulabo är jag inte intresserad av ytterligare försämrad boendemiljö. Den skog som redan skövlats för att bereda mark åt företagen i logistikparken var fina rekreationsområden för oss i närområdet. Den ökade trafiken med långtradare och tomma bussar som passerar området är redan störande. En eventuell etablering och utökning av flygplatsen skulle innebära mycket störande buller när flygplanen på låg höjd kommer att stryka över hustaken vid start och landning. 

Det vore bättre att satsa på de miljövänligare transporter som nu finns till logistikparken i form av tåg. Med tanke på den utveckling som sker inom biltillverkningen, så kommer även framtida bilar att vara ett bättre alternativ än flyg. 
Så politiker, tänk smart, långsiktigt och miljövänligt i ert beslut och avstå från en eventuell försäljning av flygplatsen.
Tänk på oss boende i närområdet.

Ämnen du kan följa