Bänken ska ge vila, inte utsikt

Insändare 5 juni 2023 07:52
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Vem valde att placera bänken här?" i EK 31/5. 

Längs Drottninggatan har vi försökt att hålla så stor yta som möjligt fri från möbler – för att lämna plats för fotgängare. I gestaltningsarbetet har vi därför jobbat med en möbelzon, där alla möbler (inklusive träd, cykelställ, papperskorgar, etcetera) är placerade. 

Ryggstöden på bänkarna är vända mot trafiken av tre anledningar:

  1. När man sitter på någon av bänkarna är man vänd mot gångstråket längs gatan, inte mot trafiken
  2. Det upplevs ofta otryggt att ha personer passerande bakom ryggen och längs Drottninggatan har vi en hel del gångtrafik.
  3. Om bänkarna varit vända mot gatan så hade man sannolikt upplevt att man kom för nära trafiken, med tanke på att de står i möbleringszonen.

Bänkarnas huvudsakliga syfte är att ta en kort paus, eller vila om man har svårt att gå längre sträckor. Det är inte ”utsikten” som är det primära.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa