Barackerna vid Vallby skola – hur tänker kommunen?

Insändare 14 juli 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ställer kommunen ansvarig för fyra frågor gällande de barackerna som helt plötsligt ställts upp vid Vallby skola:

1. När samhället kämpar med mer och mer problem på grund av att barn och ungdomar blir mer stillasittande, så undrar jag hur kommunen tänker när de placerar baracker på skolgården? Var ska barn-och ungdomar vara på rasten? Samt var ska förskolebarnen som annars leker på ytan där barackerna ställts upp vara? 

2. Hur kan kommunen välja att satsa på en sån kortsiktig och dyr lösning för att täcka lokalbehoven för skolan i Vallby och Sundbyholm med omnejd, när området växer så det knakar av nybyggnation. Området som kommunen dessutom själva reglerar. Anser kommunen att det är ekonomiskt hållbart?

3. Det finns tillgång till statistik för nativitetstal med mera för kommunen där man lätt ser vilket år barnen kommer börja skolan från den dag de föds, ”det är sen gammalt." Varför använder inte kommunen de enkla verktyg som finns för planering av skolverksamhet och lokaler till dito?

4. Hur kan man utifrån rent estetisk och lämplighetsmässig synpunkt bevilja ett bygglov, oavsett att det förmodligen är provisoriskt som förstör hela skolgården och miljön så kapitalt, under så lång tid? När man i andra bygglovsärendet inte ens får byta färg på fasad eller takpannor, på en villa på landsbygden.

Önskar svar från kommunens ansvariga!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa