Barns trygghet är vuxnas ansvar även i Södermanland

Insändare 11 september 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I mitten av augusti slog skolorna upp sina portar. För många barn i Södermanland, med föräldrar som har svårt att kontrollera sitt drickande, är återgången till skolan en befrielse. Det är extra viktigt att andra vuxna ser och finns där för de barn som kommer från svåra hemförhållanden.

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning far 320 000 barn illa av en förälders alkoholkonsumtion. Få av dessa barn erbjuds stödinsatser från samhället och alldeles för få barn får det stöd och den hjälp de behöver av en närvarande och trygg medmänniska.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Barns trygghet är vuxnas ansvar och vi behöver alla hjälpas åt att se barnen och agera när de far illa. Även om stödet är litet gör det stor skillnad för barnet. Det visar vår statistik och alla de berättelser som vi tar del av i vårt arbete.

En ny Sifo-undersökning som gjorts, inom ramen för initiativet Barndom utan baksmälla, visar att tre av tio vuxna sörmlänningar låter bli att agera när de ser att ett barn far illa. Framför allt män och unga vuxna (25–30 år) svarar i större utsträckning att de inte agerar. Varför man väljer att inte agera beror på stor okunskap, en rädsla för att göra fel och en rädsla för att förvärra situationen. Undersökningen visar även att fem av tio sörmlänningar inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa. 

När vuxna som varit utsatta under sin uppväxt tillfrågas önskar många att en vuxen hade agerat. För majoriteten av dem som fick stöd när de var barn hjälpte stödet i hög grad. Siffrorna säger allt. Alla vuxna har ett ansvar och alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Även små gester kan bli avgörande ögonblick i ett barns liv. 

Det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska agera. I guiden ”Avgörande ögonblick” finns enkla och konkreta råd att följa:

  1. Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen.
  2. Du behöver inte lösa allt på en gång. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.
  3. Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen.
  4. Gör barnet delaktigt. Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs.
  5. Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad bara genom att vara du – en vuxen att lita på.

Vi organisationer bakom initiativet Barndom utan baksmälla arbetar aktivt med stödverksamhet till barn, utbildar vuxna, genomför nya forskningsinsatser och undersökningar. Vi behöver din hjälp med att skapa bättre förutsättningar för barn som far illa av vuxnas alkoholkonsumtion. Gemensamt kan vi göra skillnad. Det är dags att vi blir fler som gör mer!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa