Behöver socialkontoret i Strängnäs kommun chefer?

Insändare 8 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det råder turbulens i Strängnäs kommunförvaltning och då framförallt vad gäller socialkontoret. Den kommunala hemtjänsten är en av de dyraste i landet. Det skall nu åtgärdas genom att avskaffa valfriheten. Nedskärningar i försörjningsstödet gör att flera behövande har vänt sig till kyrkan och civila organisationer. Antalet bostadslösa har ökat utan att reella lösningar läggs fram. 

För cirka två år sedan försökte den dåvarande socialchefen ta tag i problemen med de höga kostnaderna i hemtjänsten, men fick inget stöd av kommunledningen och valde att säga upp sig. Under de senaste månaderna har turbulensen ökat och tre höga chefer på socialkontoret har valt att avsluta sina tjänster. Med anledning av detta intervjuades kommundirektören i Strengnäs Tidning 27/5-22. Han gör där förbluffande uttalanden på frågan om kvaliteten i verksamheten skulle påverkas. Han oroas inte över uppsägningarna, men han medger att det är en utmaning att hitta kompetenta medarbetare. Det ofattbara är dock kommundirektörens uttalande: ”jag ser inte någon risk för verksamheten”. Hur skall man tolka detta?

  1. Han är felciterad i tidningen, men ingen dementi av uttalandet har publicerats.
  2. Dessa chefbefattningar är onödiga. Slutsatsen är att de inte behöver tillsättas igen.
  3. Kommundirektören anser att cheferna inte var kompetenta. Då slipper kommunledningen ta initiativ att avsluta deras anställning.
  4. Kommundirektören har inte grepp om socialkontorets ansvar och arbete.

Eftersom kommunen har svårt att rekrytera kompetenta personer till förvaltningen, vilket pågått under flera år, ska nu en interimschef tillsättas, till en början, under fem månader. Detta sker genom upphandling av konsultbolaget Acceptus. Timkostnaden för arbetet är 1200 kronor. Kommundirektören har alltså förstått att en socialchef behövs, men att debaclet i socialkontoret kommer att kosta skattebetalarna cirka 1 miljon ses inte som ett problem. 

Handhavandet av turbulensen i kommunen stärker vetskapen om att där en kommunledning saknar effektiv politisk styrning och ledning, leder det till oro i organisationen. Dessutom är ekonomin svag och därmed resultaten i kärnverksamheten otillräckliga. Den styrande majoriteten, Moderaterna och Socialdemokraterna, har misslyckats. De som får stå för notan är skattebetalarna. 

Denna typ av misskötsel finns inte i kommuner där man ger medborgarna och därmed skattebetalarna högsta prioritet. Vi liberaler vill förändra skötseln av vår kommun så att den lever upp till sin potential att bli en av Sveriges bästa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa