Beslutsfattare agerar i strid mot klimatforskningen

Både FN och världens samlade klimatforskare har gått ut med kraftiga varningar om att 2022 är ett ödesår. Det finns fortfarande ett litet fönster öppet för oss att vända utvecklingen och ge mänskligheten en framtid på en beboelig planet, skriver Mårten Falk.

Både FN och världens samlade klimatforskare har gått ut med kraftiga varningar om att 2022 är ett ödesår. Det finns fortfarande ett litet fönster öppet för oss att vända utvecklingen och ge mänskligheten en framtid på en beboelig planet, skriver Mårten Falk.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-05-13 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Både FN och världens samlade klimatforskare har gått ut med kraftiga varningar om att 2022 är ett ödesår. Det finns fortfarande ett litet fönster öppet för oss att vända utvecklingen och ge mänskligheten en framtid på en beboelig planet. Men det fönstret håller på att stängas för gott, ”We are coming to a point of no return” som FN:s generalsekreterare Guterres uttryckte det. Man kunde tro att detta skulle göra att vi samlar oss och snabbt och målmedvetet ställer om till ett fossilfritt samhälle. Faktum är att vi egentligen inte har ett val, vi måste helt enkelt göra detta. Men icke… Som så många gånger tidigare agerar våra beslutsfattare i strid med all logik och sunt förnuft.

Covid-pandemin var ett gyllene tillfälle att ställa om, här fanns ett sällsynt tillfälle för staterna att villkora sina stödmiljoner till näringslivet. Istället agerade man tvärtom: Sveriges och Danmarks regeringar gav genast ett villkorslöst stöd på 12,5 miljarder till SAS. Nu har en ny kris uppstått och Ryssland begår fruktansvärda övergrepp och folkmord i Ukraina. Alla experter är eniga om att det finns ett effektivt sätt att genast få slut på Rysslands aggression: Ett omedelbart stopp på handel med olja, gas och konstgödsel från Ryssland. Vad gör då vår regering? De beslutar sig för att sponsra alla bensinbilägare så att de ska kunna köpa mer bensin och diesel och lantbrukare som inte ställt om till ekologisk odling får stöd av staten så att de ska kunna fortsätta förstöra jorden och klimatet (och sponsra ryska våldtäkter i Ukraina) genom att fortsätta köpa konstgödsel. Ekologiska odlare som ställt om och använder naturliga metoder och fossilfritt HVO-drivmedel får inte ett öre. De som gjort sig av med bilen för att ta sitt klimatansvar blir utan fossilbonusen.
Framtidens dom över dagens makthavare kommer att bli hård. Vi har ett val. Men vi väljer att aktivt agera i strid med både sunt förnuft och medmänsklighet.