Biografbaren hade obetalda skatter

Insändare 17 oktober 2019 19:39
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändare i Eskilstuna-Kuriren gällande Biografbaren publicerad den 16 oktober. Det är många som tycker att miljö- och räddningstjänstnämnden borde behandla Biografbaren på ett annat sätt än andra verksamhetsutövare med serveringstillstånd. Detta trots att vi som myndighet är skyldiga att behandla alla lika. Ofta med kommentarer om att danstillståndet (det måste finnas ordningsvakter vid dans) är löjligt. 

Tills det är borttaget ur lagstiftningen måste vi som myndighet ha med det i våra bedömningar. Ett större problem är att både bolaget och personer med betydande inflytande konsekvent betalar in skatt för sent och på så sätt skapar sig konkurrensfördelar.

Bolaget har under åren 2017, 2018 och 2019 inte betalat in avgifter och skatter i tid vid 17 tillfällen, vilket är ett systematiskt upprepande. 

Det är viktigt att följa alkohollagens krav. Bolaget fick en varning i maj i år för att de inte haft ordningsvakter och inte betalat in skatter i tid. Därefter har polisen gjort anmälan ytterligare två gånger att de inte haft ordningsvakter. Bolaget har också fortsatt med att inte betala in skatter i rätt tid. Då är lagstiftningen tydlig, om man trots sanktion (varning) fortsätter med samma beteende ska serveringstillståndet dras in.

Ämnen du kan följa