Blåsta fjärrvärmekunder i Strängnäs?

Kraftvärmeverket i Strängnäs.

Kraftvärmeverket i Strängnäs.

Foto: Camilla Lillsebbas

Insändare2024-02-23 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den tredje januari år 2022 såldes 80 procent av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs till Solör Bioenergi för 1,2 miljarder kronor. Försäljningen beskrevs som helt nödvändig. I annat fall skulle investeringsmöjligheterna i kommunala kärnverksamheter minska med 450 miljoner på grund av de investeringar som krävdes i fjärrvärmerörelsen.

De kommuninvånare vars fastigheter var anslutna till denna monopolverksamhet skulle dock inte vara oroliga. I kommunens information till medborgarna om försäljningen skriver kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt att: ”Fjärrvärmepriserna kommer att vara realt oförändrade under lång tid framöver. Kommunen har genom aktieägaravtalet stort inflytande på förändringar av taxorna.”

Nu har det gått två år. Vad har hänt med de taxor som skulle vara ”realt oförändrade”? En granskning av fjärrvärmefakturorna (förbrukning 525-535 Mwh per år) till Brf Sjöviken 1 (24 lägenheter) från december 2021 tom januari 2024 visar:

  1. Grundavgiften är höjd med 25 procent från 6 000 kronor till 7 500 kronor per år.
  2. Effektavgiften är höjd med cirka 75 procent från 105 400 kronor till 176 300 kronor per år.
  3. Energiavgiften är svårare att få grepp om eftersom den varierar med årstiden. Den är betydligt högre på ”vintern”. Vinter är det enligt Solör från 1 oktober till den 30 april och sommar är det från 1 maj till 30 september. Energiavgiften för sommaren är höjd med 5 procent från 217 kronor till 228 kronor per Mwh. Energiavgiften för vintern är höjd med 25 procent från 453 kronor till 566 kronor per Mwh.

Solör har höjt fjärrvärmetaxan i flera omgångar vid olika tidpunkter för olika avgiftsslag sedan 1 januari 2022. Höjningarna har hittills påverkat föreningens årliga kostnad för fjärrvärmen med cirka 60 000 kronor och kommer, beroende på vädret, troligen att öka vår kostnad med ytterligare cirka 60 000 kronor till cirka 530 000 kronor år 2024.

Uppvärmningskostnader per år Sjöviken 1:

  • 2021-12-31: 401 000 kronor
  • 2023-12-31: 470 000 kronor
  • 2024-12-31: 576 000 kronor (Solörs uppskattade årskostnad för föreningen. Januarifakturan är på 75 000 kronor.)               

Den årliga Nils Holgersson-undersökningen (statistik från Energiföretagen) i höstas visade på stora skillnader i prishöjningar mellan fjärrvärmebolagen. Solör äger sju av de 10 fjärrvärmenät med högst fjärrvärmepriser i landet. Solör ska granskas för missbruk av sin dominerande ställning i Falköping där de höjt taxorna med 31,9 procent. 

Vad har Jacob Högfeldt gjort för att utöva sin inflytande? På vilket sätt har kommunen lyckats leva upp till sina löften till kommuninvånarna?

En enkel första åtgärd för att hjälpa fjärrvärmekunderna vore att definiera sommar och vintertid på samma sätt som EU där det är sommartid mellan 1 april och 31 oktober, det vill säga sju månader. Det skulle sänka energiavgiften för de boende i två månader från 566 kronor till 228 kronor per MWh.

Om det inte händer undrar jag om kommunen har kontaktuppgifter till något kompetent lokalt bergvärmeföretag? Vi behöver se oss om efter alternativ.