Centrum – vår mest komplexa stadsdel

"Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten", skriver kommunen i ett insändarsvar. På bilden Domustorget. Arkivbild.

"Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten", skriver kommunen i ett insändarsvar. På bilden Domustorget. Arkivbild.

Foto: Veronica Karlsson

Insändare2024-04-08 19:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Leif Lundborgs insändare "Nästa gång åker även jag till Tuna Park", publicerad i slutet av mars.

Tack för din insändare och ditt intresse för utvecklingen av Eskilstuna centrum. Vi förstår och uppskattar dina synpunkter angående parkeringsmöjligheterna i området.

Drottninggatan utgör en viktig förbindelse mellan olika delar av staden, från Nyfors till Munktellområdet. Genom ombyggnaden vill vi skapa en attraktiv och säker miljö för både gående, cyklister och bilister, men också ge Drottninggatan en egen karaktär och platskänsla där entréer till skolor, arbetsplatser och offentliga verksamheter lyfts fram. Drottninggatan har nu liksom tidigare vanliga avgiftsbelagda parkeringar, bilplatser för rörelsehindrade samt fler parkeringsplatser för cykel.

Vi förstår din oro över minskningen av parkeringsplatser, men samtidigt har vi försökt att kompensera detta genom att öka antalet korttidsparkeringar i närområdet, exempelvis på Kungsgatan. Dessutom är de tidigare tillfälligt borttagna 15-minutersparkeringarna på Rademachergatan nu tillgängliga igen. Vi vill också påpeka att det finns möjlighet att parkera i Cityhusets parkeringshus.

Vi strävar efter att erbjuda goda parkeringsmöjligheter i centrum, både för korta och längre ärenden. Konkurrensen om parkeringsplatser kan vara hög, men vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten och underlätta för alla invånare och besökare.

Vi är medvetna om att Eskilstuna centrum genomgår stora förändringar och vi tar vårt ansvar för att tillsammans med fastighetsägare och invånare utveckla vår mest komplexa stadsdel. Vi fortsätter att arbeta med olika projekt för att skapa ett attraktivt och tillgängligt centrum för alla.

Tack för ditt engagemang och dina synpunkter. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta för att göra Eskilstuna centrum ännu bättre för alla invånare och besökare.