Dags att prioritera bristfälligt dagvattensystem

"Människan har kunnat leda och fördela vatten fördelaktigt sedan urminnes tider, så varför skulle det inte kunna göras i Eskilstuna?"

"Människan har kunnat leda och fördela vatten fördelaktigt sedan urminnes tider, så varför skulle det inte kunna göras i Eskilstuna?"

Foto: Peter Larsson

Insändare2023-08-10 06:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.
Det kan vid det här laget knappast undgått någon att när Eskilstunas tätort drabbas av ett lite kraftigare eller ihållande regnväder, så översvämmas gator, bilvägar och källare till bostäder. Det slår aldrig fel och är ett reellt problem för fastighetsägare, som förutom att drabbas av skador på egendom, även numera uppmuntras att i allt högre grad vidta egna åtgärder för att förebygga och stävja händelser av framtida regnväder. På privatpersoner som redan betalar sin VA-avgift lämpar således kommunen över konsekvensen och ytterligare kostnader för en undermålig del av vår infrastruktur.
I facebookgruppen "Du vet vad som händer i Eskilstuna" publicerar en användare en bild med text om ett översvämmat vägavsnitt. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson kommenterar posten med att "systemen är mättade efter så mycket regn". Vidare att det är en "svårlöst uppgift när människan hårdgör naturen och bygger städer i naturen" och att "nederbörden ökar med förändrat klimat". Detta synsätt är otroligt deterministiskt, som om det inte finns något att göra åt saken när människan lever som hon lever. Jag undrar också var Jansson tycker att städer lämpligen bör förläggas om inte i naturen?
Innan Jesu födelse byggde romarna akvedukter för att förse Rom med vatten. I årtusenden har människan bedrivit jordbruk där diken, vallar, samt till- och frånflöden av vatten varit grundläggande kunskaper för att kunna bruka marken på mest effektiva sätt, ty i Kina har man bokstavligen bassänger på branta sluttningar. Människan har kunnat leda och fördela vatten fördelaktigt sedan urminnes tider, så varför skulle det inte kunna göras i Eskilstuna?
Låt dig inte köpas av det slapphänta och deterministiska argumentet som sätter människans onda handling att upprätta bebyggelser i centrum för att vår offentliga förvaltning inte förmår upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner. Det är ett falskt och förledande argument som flyttar fokus från ansvarslös förvaltning till ett deterministiskt miljöperspektiv. Vi kommer inte råda bot på problemet med återkommande översvämningar genom att söka påverka klimatförändringar, ej heller genom reaktiva åtgärder hos bostadsägare genom installation av pumpar och dylikt. Vi kan faktiskt ha ett fullvärdigt VA-nät även med miljömedvetenhet och åtgärder. Det är dags att börja prioritera underhåll, konstruktion, dimensionering och utbyggnad av VA-nätets kapacitet.