Dags att ta nästa steg i utvecklingen av skolsystemet

Insändare 9 september 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots ihärdiga försök har vänsterpartierna inte lyckats få debatten i valrörelsen på den nationella nivån att kretsa kring vinster i friskolor och hur dessa skulle kunna vara den svenska skolans största problem. Sistnämnda en absurd tanke i sig. Debatten har i stället handlat om helt andra sakområden.

För mig som Moderat skolpolitiker i Strängnäs är detta glädjande då den frågan inte har någon plats alls här i vår kommun då ingen av våra sex friskolehuvudmän i grundskolan drivs i vinstintresse.

I Strängnäs har vi helt andra utmaningar att fokusera på där den övergripande är de otillfredsställande kunskapsresultaten, framför allt inom den kommunala skolan. Vi intensifierar nu arbetet med att höja dessa med åtgärder inom många områden men främst genom att:

- Öka andelen elever som faktiskt deltar i skolarbetet. Frånvaron är i dag alldeles för hög.

- Öka läsförståelsen. Tidigt knäckt läskod och ett läsintresse är nyckel till all kunskap.

- Fokusera på riktade insatser för de elever som riskerar att missa sin gymnasiebehörighet.

- Öka elevers trygghet och studiero i skolan.

Men detta räcker inte, i vårt handlingsprogram beskriver vi aktiviteter inom ytterligare ett tjugotal områden däribland också ett lokalt koncept för reformering av skolvalssystemet. Samarbetet mellan den kommunala skolan och friskolorna fungerar utmärkt och vilar på ömsesidigt förtroende. Den gemensamt skapade Bildningsakademin i Strängnäs (BAS) inom vars ram vi gemensamt jobbar med lärarfortbildning, utveckling inom läsförståelse, matematik och också metoder för särskilt stöd m.m. 

Syftet med samarbetet är att öka elevernas studieresultat men också att verka för en ökad likvärdighet för alla elever i Strängnäs kommun. Vi har kommit långt med arbetet för ett långsiktigt befrämjande av skolresultaten och det är nu dags att ta tag i likvärdighetsfrågan.

Moderaterna värnar det fria skolvalet men det måste gälla lika för alla, fler elever måste helt enkelt ges möjlighet att välja skola!
Vi vill därför redan under hösten, i samverkan med friskolorna, starta upp ett projekt med syfte att snarast kunna införa ett obligatoriskt och gemensamt skolvalssystem tillgängligt för samtliga elever i Strängnäs kommun.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa